sobota, 4 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.

1.         W związku z epidemią koronawirusa obchody dzisiejszej Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobota) są sprawowane tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Zachęcam do łączności z tymi celebracjami poprzez transmisję na parafialnym profilu na Facebook-u. Poza liturgią kościoły będą otwarte do indywidualnej modlitwy z uwzględnieniem ograniczenia do 5 osób.
2.         Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Msza świętą.
3.         Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Wielkanocy) do odwołania w liturgii (także w pogrzebach) może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zachęcam jednak do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo. Nie wiem czy do świąt nie zostaną wydane przez władze cywilne inne przepisy określających dopuszczalną ilość uczestników w sprawowanym kulcie. Jeśli nie zostaną zmienione przepisy i limit uczestników liturgii będzie podniesiony do 50 osób, to bardzo proszę od czwartku o kontakt telefoniczny (690894245) osoby, które planują uczestnictwo we mszy w I i II święto Wielkanocy. Zrobię listę chętnych do uczestnictwa na poszczególnych mszach, tak by nie było więcej osób niż przewidują przepisy i nie doszło do sytuacji, że ktoś przyjdzie i nie będzie mógł urzędniczyć w mszy.
4.         W tym roku ze względu na epidemię nie będzie ciemnicy i zamiast Grobu Pańskiego będzie tylko skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Nie będzie też tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Zachęca się, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst Błogosławieństwa jest na stronie naszej parafii.
5.         Z względu na organicznie uczestników zgromadzeń do 5 osób okazja do spowiedzi po telefonicznym umówieniu. Osoby, które planują skorzystać ze spowiedzi przed świętami proszę o umówienie się na nią do środy włącznie.
6.         Biuro parafialne jest nieczynne. W razie potrzeby kontakt: +48 690894245.
7.         Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii złożone w minionym tygodniu. Osoby chcących złożyć ofiarę na utrzymanie parafii albo na kwiaty do kościoła proszę o wpłatę jej na konto parafii. Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001.
8.         Trwają dalsze prace konserwatorskie na wschodniej ścianie kościoła. W miarę możliwości proszę o wsparcie tych prac ofiarami za pomocą przelewu na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty. Szczególnie dziękuję za ofiary, które wpłacono na konto w ciągu ostatniego tygodnia.
9.         Osoby zainteresowane nabyciem aktualnego numeru Niedzieli proszę o kontakt księdzem proboszczem.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE:
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.
 WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.
* MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00  (bez udziału wiernych)

WIELKI PIĄTEK Męki Pańskiej
* kościół otwarty od indywidualnej modlitwy od godz. 9.00 do 16.00.
* LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00.  (bez udziału wiernych)
* W ten dzień obowiązuje post ścisły.
Zbiórka ofiar na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie przeniesiona jest na 13 września 2020 r.

WIELKA SOBOTA.

* Adoracja przy Grobie Pańskim od 9.00 do 18.00. (limit 5 osób)
*NIE MA - święcenie pokarmów.

CZAS WIELKANOCNY

WIGILIA PASCHALNA

     * Rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 (bez udziału wiernych)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Procesja rezurekcyjna w tym roku NIE BĘDZIE.
Msze św. o godz. 6.00, 9.00 i 11.00.

INTENCJE  MSZALNE

5 – 12 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.
godz. 9.00            + Kazimierza Jarzyńskiego    (bez udziału wiernych)
godz. 11.00          + Alojzego i Stanisławę Przystalskich i zmarłych z rodziny z obojga stron                                                       (bez udziału wiernych)

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 6 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Franciszka Zarembskiego (w 100 rocz. urodzin) i Emilię

WIELKI WTOREK – 7 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Gertrudę i Jerzego Fein, Adama i Rozalię Sadowskich

WIELKA ŚRODA – 8 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          Jadwigę i Piotra Grzeszczuk

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 9 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          Msza Wieczerzy Pańskiej - za parafian (bez udziału wiernych)

WIELKI PIĄTEK – 10 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej                               (bez udziału wiernych)

WIELKA SOBOTA – 11 kwietnia 2020 r.
NIE MAM święcenia pokarmów

CZAS WIELKANOCNY

godz. 20.00 - WIGILIA PASCHALNA                             (bez udziału wiernych)
Msza Święta w intencji:      za parafian

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia 2020 r.
godz. 6.00            za parafian
godz. 9.00           o Boże błogosławieństwo dla rodziny  
godz. 11.00          + Eugeniusza i Alfonsa Dąbrowskich i zmarłych z rodziny


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.Niedziela palmowa - transmisje online


sobota, 28 marca 2020

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

1.         Zgodnie z ostatnim zarządzeniem władz państwowych i kościelnych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (nie licząc posługujących). W praktyce oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 5-ciu osób. Niestety ograniczania te dotyczą także pogrzebów.
2.         Przypominamy, że Biskup Toruński udzielił dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach. Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych Diecezji Toruńskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu.
3.         Przypominam, że Biskupi w czasie epidemii zachęcają do przyjmowania  Komunii Świętej na rękę. Ciało Pańskie przyjmujemy na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc jeszcze przed kapłanem, prawą ręką wkładamy świętą Hostię do ust. Komunię Świętą należy spożyć przy kapłanie. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Wiem, że dla niektórych wiernych może to stanowić duchowy lęk, ale proszę o heroizm wiary, odwagę spotkania z Chrystusem właśnie w ten sposób, w trosce o zdrowie wszystkich, tak jak Jezus z miłością troszczył się o każdego.
4.         W naszej parafii: nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali (zachęcam odprawiania tych nabożeństw łącząc się przez media), nie będą na razie wydawane kartki do spowiedzi wielkanocnej, Niedziela jest wyłożona na stoliku pod chórem, zachowujemy podczas mszy odległość od innych wiernych co najmniej 2 metrów, nie będzie zbierana kolekta – ofiarę można jedynie wpłacić przelew elektronicznym na konto parafii. (Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001). Bóg zapłać za te które już wpłynęły.
5.         Biuro parafialne jest nieczynne – w razie potrzeby proszę dzwonić: +48 690894245.
6.         Trwają dalsze prace konserwatorskie na wschodniej ścianie kościoła. Na miarę swoich możliwości proszę o wsparcie tych prac ofiarami za pomocą przelewu na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty. Szczególnie dziękuję za ofiary, które wpłacono na konto w ciągu ostatniego tygodnia.
7.         W związku ze stanem epidemii w Polsce nie odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne oraz nie będzie też spowiedzi wielkopostnej z udziałem księży z dekanatu. Z względu na organicznie uczestników zgromadzeń do 5 osób okazja do spowiedzi po telefonicznym umówieniu. Przypominam, że nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Po ustąpieniu ograniczeń, zostanie stworzona okazja do spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
8.         Do odwołanie zawieszone są też comiesięczne odwiedziny chorych w domach. W sytuacji pilnej konieczności odwiedzenia chorego proszę o kontakt telefoniczny - +48 690894245.
9.         Adoracja Najśw. Sakramentu, którą rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia, a zakończymy Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy w środę od godz. 17.30.
10.         Msze św. w tygodniu od poniedziałku do piątku o 18.00, a w sobotę o 9.00. Msze wieczorne od tego tygodnia będą o godz. 18.00.
11.         W kwietniu proszę Róże różańcowe o modlitwę w intencji o dobre świąt dla naszej parafii. Jest wielkanocny numer Zwiastuna Różańcowego.
12.         W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy sprawować tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Ta decyzja ta jest bolesna dla nas kapłanów i zdaję sobie sprawę, że napawa bólem także parafian. Zachęcam do łączności z tymi celebracjami poprzez transmisję na naszym parafialnym profilu na Facebook-u. Poza liturgią kościoły będą otwarte do indywidualnej modlitwy z uwzględniałem ograniczenia do 5 osób.
13.    W tym roku ze względu na ograniczenia związane z epidemią Triduum nie należy przygotowywać ciemnicy, będzie tylko skromny Grób Pański. Nie będzie też tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Zachęca się, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst Błogosławieństwa będzie dostępny na stronie naszej parafii. Błogosławieństwo stołu w domu rodzinnym


INTENCJE  MSZALNE

29 marca – 5 kwietnia 2020 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.
godz. 9.00           + Łucję (14 rocz. śm.), Konstantego i Andrzeja Muzalewskich oraz  Zygmunta Łączyńskiego
godz. 11.00        + Władysława Buczkowskiego, Janinę i Józefa Kordowskich

PONIEDZIAŁEK – 30 marca 2020 r.
godz. 14.00           pogrzeb + Irena Korcz
godz. 18.00        + Dawid Klimiuk  (int. od Zakładu Pogrzebowego Cordis)

WTOREK – 31 marca 2020 r.
godz. 18.00        + Alina (1 rocz. śm.) i Stanisław (10 rocz. śm.) Gołaszewscy oraz Władysław Baradziej

ŚRODA – 1 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00        + Janusz Pawłowski (6 rocz. śm.)

CZWARTEK – 2 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00        + Zbigniew Niezgoda (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

PIĄTEK – 3 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00        + Zygmunt i Wiktoria Jeziorowscy

SOBOTA – 4 kwietnia 2020 r.
godz. 9.00           dziękczynna z okazji urodzin s. Moniki

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.
godz. 9.00           + Kazimierza Jarzyńskiego (bez udziału wiernych)
godz. 11.00        + Alojzego i Stanisławę Przystalskich i zmarłych z rodziny z obojga stron (bez udziału wiernych)