piątek, 17 listopada 2017

Biskup Nominat Toruński Wiesław Śmigiel. Zaproszenie na ingres.


Zaproszenie na ingres.
Biskup Nominat Toruński Wiesław Śmigiel. 
Komunikat w sprawie kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Toruńskiego i jego ingresu do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu

Komunikat
w sprawie kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Toruńskiego
 i jego ingresu do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu

1.                  Biskup Wiesław Śmigiel przejmie kanonicznie diecezję toruńską jako jej biskup diecezjalny w dniu 8 grudnia br., o godz. 17.00, w bazylice katedralnej Św. Janów w Toruniu. Do obecności zobowiązani są członkowie Kolegium Konsultorów. Natomiast bardzo wskazana jest obecność kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, zwłaszcza z parafii toruńskich i parafii podmiejskich Torunia.
2.                  Uroczysty ingres nowego Biskupa Toruńskiego do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu nastąpi w dniu 10 grudnia br. (niedziela), o godz. 12.00. W ingresie, wraz z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i przedstawicielami Episkopatu Polski, uczestniczą kapłani i delegacje parafii całej diecezji. Należy wcześniej tak zaplanować i ogłosić wiernym program niedzielnych Mszy św. w parafiach, by umożliwić wszystkim uczestnictwo w ingresie.
3.                  W dniu 9 grudnia br. o godzinie 18.00 w kościele p.w. Ducha Świętego w Toruniu (O.O. Jezuici) rozpocznie się modlitewne czuwanie młodzieży. Natomiast w dniach kanonicznego objęcia diecezji oraz ingresu zalecana jest w kościołach diecezji toruńskiej szczególna modlitwa w intencjach nowego biskupa diecezjalnego. W dniu ingresu, o godz. 12.00, odezwą się dzwony kościołów diecezji toruńskiej.

+ Andrzej Suski
Administrator Apostolski 
Diecezji Toruńskiej

sobota, 11 listopada 2017

K O M U N I K A T W S P R A W I E N O M I N A C J I N O W E G O B I S K U P A T O R U Ń S K I E G O

K O M U N I K A T
W   S P R A W I E   N O M I N A C J I
N O W E G O   B I S K U P A   T O R U Ń S K I E G O


Siostry i bracia we wspólnocie Kościoła Toruńskiego.
W grudniu ubiegłego roku, po myśli wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego, złożyłem rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji toruńskiej. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację i mianował moim następcą Biskupa prof. dr. hab. Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Informuje o tym komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 11 listopada b. r.
Nowy pasterz diecezji toruńskiej urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Ukończył         I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. W latach 1988-1994 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia prezbiteratu przyjął       29 maja 1994 roku z rąk biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. W latach 1994-1996 był wikariuszem parafii p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie. Przez następne dwa lata pełnił funkcję sekretarza biskupa pelplińskiego. Po uzyskaniu magisterium z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie kontynuował studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwieńczone doktoratem z teologii pastoralnej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał tam w roku 2010. Dwa lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego uniwersytetu. Oprócz wykładów prowadził też prace badawcze i wydawnicze. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych, między innymi członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 24 marca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej ze stolicą tytularną Beatia. Święcenia biskupie otrzymał            21 kwietnia 2012 w katedrze pelplińskiej z rąk metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Omnibus omnia factus” (stawszy się wszystkim dla wszystkich). 25 kwietnia 2012 roku, po śmierci biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi, został wybrany przez kolegium konsultorów na administratora diecezji i pełnił tę funkcję do             1 grudnia 2012. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady stałej, Rady ds. rodziny, Komisji duszpasterstwa, Komisji ds. polonii i polaków za granicą oraz przewodniczy Komitetowi ds. dialogu z niewierzącymi.
Sobór Watykański uczy, że „poszczególni biskupi, którym zlecono troskę o Kościół partykularny, sprawują w imię Pana pieczę duszpasterską nad swymi owcami, pod zwierzchnictwem papieża, jako ich właściwi, zwyczajni i bezpośredni pasterze, spełniając względem nich obowiązek nauczania, uświęcania i kierowania” (Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, 11).
Dziękując Bogu za nowego pasterza naszej diecezji, upraszajmy dla niego światła i moce Ducha Świętego, by wspierany modlitwami swoich diecezjan, kapłanów, osób konsekrowanych       i wiernych świeckich, prowadził nas w imię Pana drogami zbawienia.

                                                                                                    + Andrzej  Suski
Administrator Apostolski

     Diecezji Toruńskiej           

niedziela, 5 listopada 2017

11.11.2017 r. - Narodowe Święto Niepodległości


11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości.


Zapraszam serdecznie 
na 
Mszę święta 
w intencji Ojczyzny 
do kościoła w Książkach  
11.11.2017 r. na godz. 9.00.

Ksiądz Proboszcz.
po Mszy świętej: sobota, 4 listopada 2017

Zabawa terenowa - 31 października 2017 r.

Zabawa terenowa.

Wieczorem 31 października 2017 r. po nabożeństwie różańcem połączonym z przejściem na cmentarz parafialny i modlitwie za zmarłych rozpoczęła się zabawa terenowa dla dzieci. Celem zabawy było przybliżenie dzieciom postaci świętych i uświadomienie im, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Uczestnicy zabawy w czterech punktach naszej miejscowości mieli okazję poznać bliżej postaci 4 świętych: św. Brata Alberta, św. Floriana, św. Izydora i św Jana Pawła II.