sobota, 30 października 2021

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 października 2021 r.

 

1.          Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii. Szczególne Bóg zapłać druhom z OSP Książki, Zespołowi Książkowianka oraz osobom śpiewającym i grającym, służbie liturgicznej i radnym, a także, tym rodzicom młodzieży bierzmowanej, którzy sprzątnęli kościół.

2.          Dziś dla dzieci, które się zgłosiły odbędzie się „Zabawa terenowa ze świętymi”. Rozpoczęcie w kościele o 16.30, a zakończenie przy GOK ok. 19.00.

3.          Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w kościele będą o 8.00, 10.00 i dodatkowo ok. 11.15 (po procesji na cmentarzu). Po mszy o 10.00 (ok 10.45) będzie procesja na cmentarz parafialnym i modlitwy na nim. Natomiast modlitwy za zmarłych na cmentarzu komunalnym będą po mszy o 8.00 (ok. 8.50).

4.          W wtorek przypada Dzień Zaduszny czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze o 8.30 i 17.00. Po mszach wypominkami jednorazowe za zmarłych.

5.          Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, także w tym roku odpust zupełny za zmarłych, który normalnie można zyskać przez pierwsze osiem dni listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych. Natomiast Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, także może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem P. Jezusa lub Najśw.. Maryi Panny albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Zachęcam do tej formy pomocy zmarłym.

6.          Adoracja Najśw. Sakramentu którą zakończymy Koronką do Miłosierdzia w piątek od godz. 16.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi z racji na I piątek.

7.          Chorych z Komunią świętą będę odwiedzał w sobotę od ok. 10.00.

8.          Od następnej niedzieli czyli od 7 listopada msze w niedziele będą o 9.00 i 11.00.

9.          Msze święte w tym tygodniu w dni powszednie o 17.00 za wyjątkiem soboty. We sobotę msza o 9.00. We wtorek dodatkowo msza o 8.30. Msze wieczorne będą w listopadzie o 17.00.

10.      Zmarłych do tych wypominek można oddawać wypisanych na kartkach po mszach.

11.      W listopadzie Nowenna z wypominkami listopadowymi w środy po mszy. Kartki ze zmarłymi do tych wypominek proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele.

12.      Intencja na listopad dla Róż Różańcowych – za dusze w czyśćcu cierpiące.

13.      Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 1096 zł, a z soboty 432,50. Bóg zapłać za złożone ofiary. Kolekta 1 i 2 XI będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza.

14.      Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarowane do kościoła kwiaty.

15.      Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

16.      Przypominam, że w obiektach kultu religijnego (przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m) liczba uczestników liturgii nie może być większa niż 75% obłożenia budynku. Do tych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych. Jest też nakaz zakrywania ust i nosa. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną proszę o przestrzeganie tych zasad.

17.      Na naszym cmentarzu jest ok. 150 grobów, które po 20 latach nie zostały przedłużone lub też nie mam o tym informacji. Opiekunów tych grobów i grobów, na których nie ma informacji o tym kto jest w pochowany proszę o kontakt. Status grobu można sprawdzić na: http://cmentarnik.net/ksiazki. Przypominam, że w świetle prawa administrator cmentarza po 20 latach od ostatniego pochówku może grób zlikwidować, jeśli nie zostatał on przedłużony.

 

INTENCJE  MSZALNE

31 października - 7 listopada 2021 r.


XXXI Niedziela Zwykła – 31 październik 2021 r.

godz. 8.00           + Gertrudę i Władysława Klinikowskich oraz Renatę Tura

godz. 10.00          + Jan i Janina Badach

Poniedziałek – 1 listopada 2021 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00           + Eugeniusza (21 rocz. śm.) oraz Eugenię i Krzysztofa Mierzwa

godz. 10.00          + Zofię Paluch (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

ok. godz. 11.15    + za wszystkich zmarłych

Wtorek – 2 listopada 2021 r. - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

godz.   8.30        + za wszystkich zmarłych

godz. 17.00        + Eugeniusza, Alfonsa i Jadwigę Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny

Środa – 3 listopada 2021 r.

godz. 17.00        + Stefan Kobierski (w rocz. śm.)

Czwartek – 4 listopada 2021 r. św. Karola Boromeusza, bpa, wsp.

godz. 17.00        + Henryk Folek (1 rocz. śm. – int od brata i siostry)

Piątek – 5 listopada 2021 r.

godz. 17.00        + Gabriela, Jerzego i Jana oraz zmarłych z rodziny Owsianików i Janowskich

Sobota – 6 listopada 2021 r.

godz.  9.00         dziękczynna w 4 urodziny Tymona

XXXII Niedziela Zwykła - 7 listopada 2021 r.

godz. 9.00           + Bogdana Pacholskiego (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

godz. 11.00        + Ewę (4 rocz. śm.) i Jana Breś oraz Annę Mazurek

niedziela, 24 października 2021

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 października 2021 r.

 

1.          Od wczoraj trwa w naszej parafii peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny. Dzisiejszy program peregrynacji jest natępujacy:

24 X 2021 r. (niedziela)

od godz. 7.00 – indywidualne czuwanie

godz. 8.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

godz. 10.00 - Msza św. z udziałem dzieci z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

godz. 12.00 – nabożeństwo różańcowe

godz. 12.30 – Msza św. pożegnania z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz Aktem zawierzania rodzin w parafii

2.          Przed mszami można jeszcze kupić obrazki Świętej Rodziny – małe po 2 zł i duże po 6 zł, które będą poświęcone podczas mszy.

3.         Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00, za wyjątkiem soboty. W sobotę różaniec o godz. 9.30. Nowenna w środę wraz z różańcem.

4.         Adoracja Najśw. Sakramentu, którą rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia, a zakończymy o 17.00 różańcem, w piątek od godz. 16.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi.

5.         Msze w tym tygodniu o 17.30, za wyjątkiem poniedziałku i soboty. W sobotę msza o 10.00, a w poniedziałek o 14.00 pogrzeb śp. Franciszka Marciniszyn. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

6.         1 listopada 2021 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych msze w kościele będą o 8.00, 10.00 i dodatkowo ok. 11.15 (po procesji na cmentarzu). Po mszy o 10.00 (ok 10.45) będzie procesja na cmentarz parafialnym i modlitwy na nim. Natomiast modlitwy za zmarłych na cmentarzu komunalnym będą po mszy o 8.00 (ok. 8.50)

7.         Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 896,50 zł, a do puszek na misje ofiarowano 186,50 . Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary.

8.         Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

9.         Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach w zakrystii albo w biurze parafialnym. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę). W ramach wypominek jednorazowych będziemy modlić się za zmarłych 2 listopada. Zmarłych za których będziemy się modlić po mszach w Dzień Zaduszny można (wypisanych na kartkach w kopercie z ofiarą) także oddawać po mszach w zakrystii albo w biurze. Natomiast kartki ze zmarłymi do wypominek listopadowych (w środy z Nowenną) proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele. Ofiary z wypominek są przeznaczone na cele parafialne – w tym roku na pokrycie kosztów (wkładu własnego parafii) kolejnego etapu prac konserwatorskich na zachodniej ścianie kościoła, który właśnie rozpoczynamy

10.    Intencję za zmarłych na następny rok, będę przyjmował w listopadzie. Dokładny termin i sposób podam na początku listopada. Wcześniej proszę o zgłoszenie się osób, które chcą zamówić intencje z racji jubileuszu ślubu lub innych ważnych wydarzeń rodzinnych niezwiązanych ze zmarłymi.

11.    W niedzielę 31 X 2021 r. odbędzie się „Zabawa ze świętymi” dla dzieci od klasy III SP. Rozpoczęcie w kościele o 16.30, a zakończenie w GOK ok 19.00. Zgody rodziców można dostać w szkole u p. Magdaleny. Zgody należy oddać do czwartku włącznie do p. Magdaleny lub s. Hiacynty albo do ks. proboszcz.

 

 

INTENCJE  MSZALNE

24 - 31 października 2021 r.

 

Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 październik 2021 r.

godz. 8.00            + Krystynę Klimek (3 rocz. śm.)

godz. 10.00          + Wandę Michalską (1 rocz. śm) i Kazimierza Michalskiego

godz. 12.00          nabożeństwo różańcowe

godz. 12.30          Msza pożegnalna na zakończenie peregrynacji - za parafian


PONIEDZIAŁEK – 25 październik 2021 r.

godz. 14.00          pogrzeb śp. Franciszka Marciniszyn

godz. 17.00         różaniec

WTOREK – 26 październik 2021 r.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30        

ŚRODA – 27 październik 2021 r.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30         + Stefanię Nowak (int. od Zakładu Pogrzebowego Michna z Wąbrzeźna)

CZWARTEK – 28 październik 2021 r. – Śśw. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, święto

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30          + Stanisławę Polcyn (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

PIĄTEK – 29 październik 2021 r.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30          + Hannę i Zbigniewa Nowak (z okazji urodzin) oraz Mieczysława Celmer (4 rocz. śm.)

SOBOTA – 31 październik 2021 r.

godz. 9.30           różaniec

godz. 10.00         + Mariana Fortuńskiego (13 rocz. śm.)

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 październik 2021 r.

godz. 8.00           + Gertrudę i Władysława Klinikowskich oraz Renatę Tura

godz. 10.00          + Jan i Janina Badach

sobota, 16 października 2021

Peregrynacja obrazu Świętej Rodziny - 23-24 X 2021 r.

 


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 października 2021 r.


1.          Dziś ramach przygotowanie do peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii kazania głosi ks. kan. Krzysztof Badowski – proboszcz z Chełmży. Serdecznie Bóg zapłać ks. kan. Krzysztof za wygłoszone Słowo Boże. Po mszy można kupić obrazki Świętej Rodziny – małe po 2 zł i duże po 6 zł, które będą poświęcone podczas peregrynacji w czasie mszy niedzielnych.

2.          Przebieg peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii:

23 X 2021 r. (sobota)

godz. 17.00 – powitanie Obrazu i Msza św. rozpoczynająca peregrynację

                   Po mszy świętej – sakrament bierzmowania

godz. 20.30 – nabożeństwo różańcowe

godz. 21.00 – Apel z Koronką do Miłosierdzia Bożego, indywidualne czuwanie do 22.00

24 X 2021 r. (niedziela)

od godz. 7.00 – indywidualne czuwanie

godz. 8.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

godz. 10.00 - Msza św. z udziałem dzieci z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

godz. 12.00 – nabożeństwo różańcowe

godz. 12.30 – Msza św. pożegnania z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz Aktem zawierzania rodzin w parafii

3.          W piątek od 15.30 do 16.00 spowiedź przed peregrynacją z udziałem księży z dekanatu.

4.          Ostatnie próba przed bierzmowaniem w piątek o 18.30, a po niej ok. 19.00 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

5.          Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny, po mszach zbiórka do puszek na misje.

6.          W poniedziałek jest dzień modlitw w intencji pracowników Służby Zdrowia.

7.          We piątek czcimy św. Jana Pawła II, papieża. Z racji, że jest on patronem województwa kujawsko-pomorskiego jest to dla nas uroczystość i nie obowiązuje post piątkowy.

8.          Msze święte w tym tygodniu: we wtorek, środę i czwartek o 17.30, a w poniedziałek i piątek o 18.00, a w sobotę msza o 17.00 na rozpoczęcie peregrynacji.

9.          Różaniec w poniedziałek o 17.30, we wtorek, środę i czwartek o 17.00, w piątek o 16.00, a w sobotę o 20.30.

10.     Kolekta remontowa z ostatniej niedzieli wyniosła 1159,50 zł. Dodatkowo od ostatniej kolekty remontowej złożono 1 ofiarę na remonty na kwotę 100 zł. Natomiast do puszek na fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia ofiarowano 367,507 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

11.     Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarowane do kościoła kwiaty. Bóg zapłać kandydatom do bierzmowania za zgrabienie liści przy kościele.

12.     Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

13.     Na stoliku pod chórem są wyłożone karteczki do wypominek. Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach w zakrystii albo w biurze parafialnym. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę). W ramach wypominek jednorazowych będziemy modlić się za zmarłych 2 listopada. Zmarłych za których będziemy się modlić po mszach w Dzień Zaduszny można (wypisanych na kartkach w kopercie z ofiarą) także oddawać po mszach w zakrystii albo w biurze. Natomiast kartki ze zmarłymi do wypominek listopadowych (w środy z Nowenną) proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele. Ofiary z wypominek są przeznaczone na cele parafialne – w tym roku na pokrycie kosztów (wkładu własnego parafii) kolejnego etapu prac konserwatorskich na zachodniej ścianie kościoła, który właśnie rozpoczynamy.

INTENCJE  MSZALNE

17 - 24 października 2021 r.


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 październik 2021 r.

godz. 8.00            + Edward Wiśniewski (33 rocz. śm.) i Leszek Wiśniewski

godz. 10.00          + Bogusław (30 rocz. śm.) i Wacław Wiśniewscy i zmarli z rodziny

                             po mszy chrzest Marceliny

PONIEDZIAŁEK – 18 październik 2021 r. św. Łukasz, Ewangelisty, święto

godz. 17.30         różaniec

godz. 18.00          o Boże błogosławieństwo dla pracowników Służby Zdrowia

WTOREK – 19 październik 2021 r. 

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30          za parafian

ŚRODA – 20 październik 2021 r. – św. Jana Kantego, prb., wsp.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30         + Bernadeta Olszewska (int. z ofiar od uczestników pogrzebu) 

CZWARTEK – 21 październik 2021 r. 

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30        

PIĄTEK – 22 październik 2021 r. - św. Jana Pawła II, pp., patrona województwa – urocz.

godz. 15.30 – 16.00 – spowiedź przed peregrynacją

godz. 16.00         różaniec

godz. 18.00         + Krzysztof Nowak i Stanisław Banasik

godz. 19.00          spowiedź kandydatów do bierzmowania

SOBOTA – 23 października 2021 r.

Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

godz. 17.00          Msza na rozpoczęcie peregrynacji w int. bierzmowanych

po mszy               sakrament bierzmowania

godz. 20.30          nabożeństwo różańcowe

godz. 21.00          Apel z Koronką do Miłosierdzia

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 październik 2021 r.

godz. 8.00            + Krystynę Klimek (3 rocz. śm.)

godz. 10.00          + Wandę Michalską (1 rocz. śm) i Kazimierza Michalskiego

godz. 12.00          nabożeństwo różańcowe

godz. 12.30          Msza pożegnalna na zakończenie peregrynacji - za parafian

środa, 13 października 2021

Przygotowania do peregrynacji

 Kazanie dk. Waldemara Rozynkowskiego Kazanie ks. kan. Krzysztofa Badowskiego, proboszcza z Chełmży


sobota, 9 października 2021

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 października 2021 r.

 

1.         Dziś obchodzimy XXI Dzień Papieski. Po mszach dziś zbiórka do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2.         Dziś rozpoczynamy nasze przygotowanie do peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii, którą będziemy przeżywać w naszej parafii w dniach 23 - 24 października 2021 r. W ramach przygotowanie do tej peregrynacji dziś kazania głosi diakon prof. Waldemar Rozynkowski, natomiast za tydzień kazania będzie głosił ks. Krzysztof Badowski – proboszcz z Chełmży. Serdecznie Bóg zapłać diakonowi prof. Waldemar Rozenkowskiemu za wygłoszone dziś Słowo Boże. Z tydzień po mszy będzie można kupić obrazki Świętej Rodziny – małe po 2 zł i duże po 6 zł, które będą poświęcone podczas peregrynacji.

3.         Dziś o godz. 16.00 w GOK-u w Książkach będzie Montaż słowno-muzyczny o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim przygotowany przez dzieci i młodzież pod kierunkiem s. Hiacynty. Serdecznie zapraszam.

4.         Msze święte w tym tygodniu o 17.30, za wyjątkiem soboty. W sobotę msza o godz. 9.00.

5.         Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00, za wyjątkiem soboty. W sobotę różaniec o godz. 9.30. Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy w środę wraz z różańcem.

6.         Zachęcam dzieci do uczestnictwa w różańcu. Obrazki dla dzieci uczestniczących w różańcu będą rozdawane w tym tygodniu we wtorek i piątek.

7.         Adoracja Najśw. Sakramentu, którą rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia, a zakończymy o 17.00 różańcem, w piątek od godz. 16.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi.

8.         Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 777 zł. Dziś kolekta remontowa. Bóg zapłać za złożone ofiary.

9.         Za tydzień Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny, po mszach zbiórka do puszek na misje.

10.   Bóg zapłać za ofiarowane do kościoła kwiaty.

11.   Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

12.   Na stoliku pod chórem są wyłożone karteczki do wypominek. Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach w zakrystii albo w biurze parafialnym. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę). W ramach wypominek jednorazowych będziemy modlić się za zmarłych 2 listopada. Zmarłych wypisanych na kartkach do wypominki jednorazowych, za których będziemy się modlić po mszach w Dzień Zaduszny można (w kopercie z ofiarą) także oddawać po mszach w zakrystii albo w biurze. Natomiast kartki ze zmarłymi do wypominek listopadowych (w środy z Nowenną) proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele.


INTENCJE  MSZALNE

10 - 17 października 2021 r.


XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 październik 2021 r.

godz. 8.00            + Kazimierz Kesler (2 rocz. śm.)

godz. 10.00          + Zofia Paluch (int. z ofiar do uczestników pogrzebu)

PONIEDZIAŁEK – 11 październik 2021 r.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30          za parafian

WTOREK – 12 październik 2021 r.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30          + Zofię Góralską i zmarli z rodziny Góralskich oraz Kazimierza, Genowefę i Henryka

ŚRODA - 13 październik 2021 r. – bł. Honorata Koźmińskiego, prb., wsp.

godz. 17.00         różaniec z Nowenną

godz. 17.30         za dusze w czyśccu

CZWARTEK – 14 październik 2021 r.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30         + Stanisławę Polcyn (int. z ofiar do uczestników pogrzebu)

PIĄTEK – 15 październik 2021 r. - św. Teresy od Jezusa, dz. i dra Kła, wsp.

godz. 17.00         różaniec

godz. 17.30        + Stanisław Ożóg i Helena Huczwa (w rocz. śm.)

SOBOTA – 16 październik 2021 r. - św. Jadwigi Śląskiej, wsp.

godz. 9.00          

godz. 9.30           różaniec

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 październik 2021 r.

godz. 8.00            + Edward Wiśniewski (33 rocz. śm.) i Leszek Wiśniewski

godz. 10.00          + Bogusław (30 rocz. śm.) i Wacław Wiśniewscy i zmarli z rodziny

                             po mszy chrzest Marceliny