piątek, 5 maja 2017

Parafia Trójcy Świętej w Książkach ogłasza konkurs pt.: "Matka Boża Fatimska - widziana oczami dzieci".

Parafia Trójcy Świętej w Książkach

ogłasza konkurs 


"Matka Boża Fatimska - widziana oczami dzieci".Celem konkursu jest przybliżenie historii i przesłania objawień fatimskich

       z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich,
       uwrażliwienie na piękno twórczości religijnej,
       kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi z Fatimy,
       aktywnego uczestniczenia w Nabożeństwie Majowym,
       rozwijanie pasji plastycznych.

Regulamin konkursu:
-         Prace plastyczne powinny być wykonane na kartkach formatu A4, technika dowolna,
-         Oceniane w konkursie będą wyłącznie prace na temat: przedstawiające Matkę Boską Fatimską, Pastuszków lub Maryję z pastuszkami podczas objawień w Fatimie,
-         Do pracy należy dołączyć metryczkę z opisem : imię i nazwisko, klasa,
-         Przekazanie pracy na konkurs jest akceptacją wyrażenia zgody uczestników konkursu ( w tym rodziców, opiekunów prawnych ) na publikacje i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
-         Prace należy oddawać do 19 maja 2017 r. pani katechetce Magdzie lub księdzu proboszczowi,
-         Jury konkursu oceni pracę pod względem oryginalności, estetyki wykonania i samodzielności,
-         Wyniki konkursu ogłoszone będą w dniu 31 maja 2017 r.