sobota, 31 października 2020

Niedziele – uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziele – uroczystość Wszystkich Świętych  – 1 listopada 2020 r.

 

1.         Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w kościele (z zachowaniem obowiązujących limitów) o 8.00, 10.00 11.15. Nie ma dziś wspólnych modlitw na cmentarzach, gdyż od wczoraj do 2 XI jest zakaz wstępu na cmentarze. Zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, gdy to będzie możliwe. O 15.00 w kościele będzie Koronka w intencji naszych zmarłych – zachęcam, aby w tej godzinie włączyć w tę modlitwę w naszych domach przy zapalonej świecy czy zniczu.

2.         Zgodnie z dekretem wydanym przez Penitencjarię Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nie przez pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam (choćby tylko w sposób duchowy) jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych. Zachęcam do tej formy pomocy zmarłym.

3.         W poniedziałek przypada Dzień Zaduszny czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze o 9.00 i 17.00. Po mszach wypominkami jednorazowe za zmarłych. Zmarłych do tych wypominek można oddawać wypisanych na kartkach po mszach.

4.         W listopadzie Nowenna z wypominkami listopadowymi w środy po mszy. Kartki ze zmarłymi do wypominek listopadowych proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele.

5.         Adoracja Najśw. Sakramentu którą zakończymy Koronką do Miłosierdzia w piątek od godz. 16.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi z racji na I piątek.

6.         Z względu sytuację epidemiologiczną nie będę w sobotę odwiedzał chorych z Komunią świętą. W razie potrzeby skorzystania z posługi sakramentalnej proszę o kontakt telefoniczny i umówienie się indywidualnie.

7.         Od następnej niedzieli czyli od 8 listopada msze w niedziele będą o 9.00 i 11.00.

8.         Liczba osób w naszym kościele nie może przekraczać 72 (na dole kościoła 59 i 13 osoby na chórze), gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Z tego względu w następną niedzielę będzie dodatkowo msza o 7.30, a msza wieczorem w sobotę będzie sprawowana z niedzieli.

9.         Msze święte w tym tygodniu w dni powszednie o godz. 17.00 za wyjątkiem wtorku. We wtorek i dodatkowo w  sobotę Msza św. o godz. 9.00. W czwartek dodatkowo msza o 17.30. Msze wieczorne będą w listopadzie o 17.00.

10.    Intencja na listopad dla Róż Różańcowych – za dusze w czyśćcu cierpiące. Jest listopadowy numer Zwiastuna Różańcowego.

11.    Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 373 zł. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 1 i 2 listopada kolekta będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza. Za tydzień kolekta remontowa.

12.    Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarowane do kościoła kwiaty.

13.    Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę).

14.    Ze względu na pandemię intencje mszalne na przyszły rok można zamawiać telefonicznie (690 894245) w środę od 18.00 do 18.30 i w czwartek od 18.30 do 19.00.

15.    Ze względu na sytuację epidemiologiczną osoby, które mają sprawy do załatwienia w biurze parafialnym proszę o umówienie się telefoniczne – 690 894245.

16.    Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.


INTENCJE  MSZALNE

1 - 8 listopada 2020 r.

 

NIEDZIELA – 1 listopada 2020 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00           + Jan i Helena, Jerzy i Barbara, Teresa i Feliks Kwiatkowscy

godz. 10.00          + za wszystkich zmarłych

godz. 11.15          za parafin

godz. 15.00          Koronka do Miłosierdzia w intencji zmarłych

PONIEDZIAŁEK – 2 listopada 2020 r. - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

godz.   9.00        + za wszystkich zmarłych

godz. 17.00        + Eugeniusza, Jadwigę i Alfonsa Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny

WTOREK – 3 listopada 2020 r.

godz. 9.00           + ks. Dawid Gapiński

ŚRODA – 4 listopada 2020 r. św. Karola Boromeusza, bpa, wsp.

godz. 17.00        + rodziców: Tadeusza i Klarę oraz męża Romana Żebrowskiego

CZWARTEK – 5 listopada 2020 r.

godz. 17.00        dziękczynna z okazji 3 urodzin Tymona

godz. 17.30        + Gabriel Olszewski (2 rocz. śm.)

PIĄTEK – 6 listopada 2020 r.

godz. 17.00        + Gabriela, Jerzego i Jana oraz zmarłych z rodziny Owsianików i Janowskich

SOBOTA – 7 listopada 2020 r.

godz. 9.00          + Zdzisław Zujewski

godz. 17.00        + rodziców Ludwikę i Alojzego Falkowskich

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 listopada 2020 r.

godz. 7.30           za parafian

godz. 9.00           + Gertrudę i Władysława Klinikowskich oraz Renatę Tura

godz. 11.00        + Irenę, Jana i Katarzynę Rogowskich

 

piątek, 30 października 2020

Zakaz wstępu na teren cmentarza 31 X - 2 XI 2020 r.

 „Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.”.

Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

sobota, 24 października 2020

Liczba osób w kościele.

 

Liczba osób modlących się w naszym kościele nie może przekraczać 72 osób

(na dole kościoła 59 i 13 osoby na chórze)

gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 7 m2.


Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m.

 

Proszę siadać w ławkach w miejscach zaznaczonych.ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 października 2020 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 października 2020 r.

 

1.         Od 24 X 2020 r. liczba osób w naszym kościele nie może przekraczać 72 (na dole kościoła 59 i 13 osoby na chórze), gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Z tego względu proszę o siadanie w ławkach w miejscach oznaczonych. Przypominam, że ze względu na te ograniczania jest dyspensa od uczestnictwa we mszy niedzielnej. Na msze w pierwszej kolejności zapraszam rodzinę, która zamówiła intencję. Parafian, którzy pomimo dyspensy pragną być na mszy proszę, aby z jednej rodziny na jedną mszę nie przychodziły więcej niż 2 osoby. Zachęcam także do uczestnictwa we mszy w tygodniu. Osoby korzystające z dyspensy proszę o modlitwę w domach biorąc udział w mszy transmitowanej przez media. Przypominam, że w kościele mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa.

2.         Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00, za wyjątkiem wtorku i soboty. We wtorek  i sobotę różaniec ok. godz. 9.30. Nowenna w środę wraz z różańcem.

3.         Dziś i w następną niedziele będzie dodatkowa Msza święta o godz. 11.15. Dodatkowo w sobotę o 17.30 msza święta z Uroczystości Wszystkich Świętych.

4.         Msze w tym tygodniu o 17.30, za wyjątkiem wtorku. We wtorek i sobotę msza o 9.00.

5.         W następną niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w kościele (z zachowaniem obowiązujących limitów) o 8.00, 10.00 11.15. Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie wspólnych modlitw na cmentarzach. Zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich oraz modlitwę za zamarłych na dni przed i po 1 i 2 XI, aby uniknąć większych zgromadzeń na cmentarzach. O 15.00 w kościele będzie Koronka do Miłosierdzia w intencji naszych zmarłych – zachęcam, aby w tej godzinie włączyć w tę modlitwę w naszych domach przy zapalonej świecy czy zniczu.

6.         Ze względu na pogarszając się sytuację epidemiologiczną osoby, które mają sprawy do załatwienia w biurze parafialnym proszę o umówienie się telefoniczne – 690 894245.

7.         Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 490,50 zł, a do puszek na misje ofiarowano 167,50 . Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 1 i 2 listopada kolekta będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza.

8.         Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

9.         Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę). W ramach wypominek jednorazowych będziemy modlić się za zmarłych 2 listopada. Zmarłych na wypominki jednorazowych, za których będziemy się modlić po mszach w Dzień Zaduszny można (w kopercie z ofiarą) także oddawać po mszach. Natomiast zmarłych do wypominek listopadowych (w środy z Nowenną) proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele. Ofiary z wypominek są przeznaczone na cele parafialne – w tym roku na zapłacenie prac remontowych.

10.    Intencję za zmarłych na następny rok, będę przyjmował w listopadzie. Dokładny termin i sposób podam na początku listopada. Wcześniej proszę o zgłoszenie się osób, które chcą zamówić intencje z racji jubileuszu ślubu lub innych ważnych wydarzeń rodzinnych niezwiązanych ze zmarłymi.


INTENCJE  MSZALNE

25 października - 1 listopada 2020 r.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 październik 2020 r.

godz. 8.00            + Alfreda Wojciechowskiego (7 rocz. śm.) oraz Jadwigę, Stefana i Mariana Wojciechowskich

godz. 10.00          + Jana i Janinę Badach

godz. 11.15          za parafian

 

PONIEDZIAŁEK – 26 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Bronisława Jakielskiego (int. od Zakładu Pogrzebowego Cordis)


WTOREK – 27 październik 2020 r.

godz. 9.00           o powrót do zdrowia dla Aldony

 

ŚRODA – 28 październik 2020 r. – Śśw. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, święto

godz. 17.30         dziękczynna z okazji urodzin Zofii i o Boże błogosławieństwo dla rodziny Straszewskich i Jedamskich

 

CZWARTEK – 29 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Danielę (15 rocz. śm.) i Ryszarda Fabrykiewicz

 

PIĄTEK – 30 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Zbigniew Niezgoda (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)


SOBOTA – 31 październik 2020 r.

godz. 9.00           + Eugeniusza Mierzwę (20 rocz. śm.), Eugenię i Krzysztofa Mierzwa

godz. 17.30         + ks. Jan Saucha

 

NIEDZIELA – 1 listopada 2020 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00           + Jan i Helenę, Barbara, Teresa i Feliks Kwiatkowscy

godz. 10.00          + za wszystkich zmarłych

godz. 11.15          za parafin

godz. 15.00          Koronka do Miłosierdzia w intencji zmarłych

piątek, 23 października 2020

Ograniczenie liczby osób w kościele do 1 na 7m2

 

DRODZY PARAFIANIE!

 

Od 24 X 2020 r. liczba osób modlących się w naszym kościele

nie może przekraczać 72 osób

(na dole kościoła 59 i 13 osoby na chórze)

gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 7 m2.


Osoby modlące się w kościele 

mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.


 

ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz

 

sobota, 17 października 2020

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2020 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2020 r.

 

1.         Od 17 X 2020 r. liczba osób modlących się w naszym kościele nie może przekraczać 125 (na dole kościoła 103 i 22 osoby na chórze), gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 4 m2. Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

2.         Ze względu na organicznie ilości osób modlących się w kościele dziś i w następną niedziele będzie dodatkowa Msza święta o godz. 11.15.

3.         Ze względu na ograniczania liczba osób modlących się w kościołach Biskup Toruński udzielił dyspensa od uczestnictwa we mszy niedzielnej. Zachęcam jednak, aby w miarę możliwości uczestniczyć we mszy w kościele. Osoby korzystające z dyspensy proszę o modlitwę w domach biorąc udział w mszy transmitowanej przez media.

4.         Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny, po mszach zbiórka do puszek na misje. Dziś też jest Dzień modlitw w intencji pracowników Służby Zdrowia.

5.         We czwartek w liturgii czcimy św. Jana Pawła II, papieża. Z racji, że jest on patronem województwa kujawsko-pomorskiego jest to dla nas uroczystość.

6.         Msze święte w tym tygodniu o 17.30, za wyjątkiem wtorku i soboty. We wtorek i w sobotę msza o godz. 9.00.

7.         Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00, za wyjątkiem wtorku i soboty. We wtorek  i sobotę różaniec ok. godz. 9.30. Nowenna w środę wraz z różańcem.

8.         Adoracja Najśw. Sakramentu, którą rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia, a zakończymy o 17.00 różańcem, w piątek od godz. 16.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi.

9.         Kolekta remontowa z ostatniej niedzieli wyniosła 902 zł. Dodatkowo od 23 września br. do dziś złożono 6 ofiar na remonty na kwotę 900 zł. Natomiast do puszek na fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia ofiarowano 207 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

10.    Szczególe Bóg zapłać p. Janowi Zarembskiemu i firmie Maszdrol za wykonanie metalowych elementów potrzebnych do osadzenia drzwi wejściowych do kościoła. Bóg zapłać także p. Sławomirowi Minkowskiemu oraz wszystkim innym osobom, które pomogły zdjąć i zamontować z powrotem drzwi od kościoła podczas prac przy schodach do kościoła.

11.    Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarowane do kościoła kwiaty.

12.    Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

13.    Na stoliku pod chórem są wyłożone karteczki do wypominek. Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach w biurze parafialnym albo w zakrystii. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę). W ramach wypominek jednorazowych będziemy modlić się za zmarłych 2 listopada. Zmarłych na wypominki jednorazowych, za których będziemy się modlić po mszach w Dzień Zaduszny można (w kopercie z ofiarą) także oddawać po mszach w zakrystii lub w biurze. Natomiast zmarłych do wypominek listopadowych (w środy z Nowenną) proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele. Ofiary z wypominek są przeznaczone na cele parafialne – w tym roku na zapłacenie prac remontowych.

14.    Intencję za zmarłych na następny rok, będę przyjmował w listopadzie. Dokładny termin podam w pierwszą niedzielę listopada. Wcześniej proszę o zgłoszenie się osób, które chcą zamówić intencje z racji jubileuszu ślubu lub innych ważnych wydarzeń rodzinnych niezwiązanych ze zmarłymi.


INTENCJE  MSZALNE

18 - 25 października 2020 r.


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 październik 2020 r.

godz. 8.00            + Wacław (10 rocz. śm.) i Bogusław Wiśniewscy

godz. 10.00          dziękczynna z okazji 40 rocz. ślubu Haliny i Andrzeja

godz. 11.15          w intencji chorych i Służby Zdrowia

  

PONIEDZIAŁEK – 19 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Antoninę i Franciszka oraz Leona i Benedykta Słomów

 

WTOREK – 20 październik 2020 r. św. Jana Kantego, prb., wsp.

godz. 9.00           za parafian

 

ŚRODA – 21 październik 2020 r.

godz. 17.30         + Wojciech Pięcek (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)  

 

CZWARTEK – 22 październik 2020 r. - św. Jana Pawła II, pp., patrona województwa – urocz.

godz. 17.30         + Jerzego Kwiatkowskiego (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)  

 

PIĄTEK – 23 październik 2020 r.

godz. 17.30         + Krystynę Klimek (2 rocz. śm.)

 

SOBOTA – 24 października 2020 r.

godz. 9.00            + Zbigniewa Nowaka

  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 październik 2020 r.

godz. 8.00            + Alfreda Wojciechowskiego (7 rocz. śm.) oraz Jadwigę, Stefana i Mariana Wojciechowskich

godz. 10.00          + Jana i Janinę Badach

godz. 11.15          za parafian

 

piątek, 16 października 2020

Ograniczenie liczy modlących się w kościele od 17 X 2020 r.

 

DRODZY PARAFIANIE!

 

Od 17 X 2020 r. liczba osób modlących się w naszym kościele

nie może przekraczać 125 osób

(na dole kościoła 103 i 22 osoby na chórze)

gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 4 m2.Osoby modlące się w kościele 

mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.


Ze względu na organicznie ilości osób

modlących się w kościele

w niedzielę 18 X 2020 r.

będzie dodatkowa 

Msza święta o godz. 11.15.

 

Ksiądz Biskup udzielił  dyspensa od uczestnictwa we mszy niedzielnej, 

zachęcam jednak, aby w miarę możliwości 

uczestniczyć we mszy w kościele.

Osoby korzystające z dyspensy proszę o modlitwę w domach

biorąc udział w Mszy transmitowanej przez media.

 

 

ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

 

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4 m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7 m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.

 

abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP