sobota, 25 kwietnia 2020

III NIEDZIELA WIELKANOCNY - 26 kwietnia 2019 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKANOCNY - 26 kwietnia 2019 r.

1.         W związku z ograniczeniem liczby uczestników kultu w kościołach do 1 osoby na 15 m2 liczba modlących się w naszym kościele nie może przekraczać 27 osób (nie licząc sprawujących kult). Liczba uczestników pogrzebu na cmentarzu jest ograniczone do 50 osób. Na msze w kościele w pierwszej kolejności zapraszam więc rodzinę zamawiającą intencję. Pozostałych wiernych proszę o zgłaszanie mi telefoniczne chęci uczestnictwa we mszy niedzielnej, tak abym mógł zrobić listę obecnych na danej mszy, aby nie było nas za dużo w kościoła. W związku z ograniczeniami liczby wiernych w sobotnią uroczystość i w niedzielę oprócz mszy o 8.00 i 10.00 będzie dodatkowo msza o 12.00. Przypominam, że nadal jest dyspensa od uczestnictwa we mszy niedzielnej. Osoby korzystające z niej proszę o modlitwę w domach biorąc udział w Mszy transmitowanej przez media.
2.         Dziś IV Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W rama jego obchodów, w tym roku wyjątkowo w domach (ze względu na epidemię) przeczytajmy sami fragment z Ewangelii: Mt 7,24-29; 13,36-43; 16,24-27; 20,17-19 i 28,16-20 (tekst ten jest na stronie parafii) Dziś też Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona XII Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”. Celem obchodów tego tygodnia jest zwrócenie naszej uwagi ku Słowu Bożemu, zachęta do refleksji nad naszym stosunkiem do Niego.
3.         Adoracja Najśw. Sakramentu w piątek od 8.30 do 9.00. Rozpoczniemy ją Koronką, a zakończymy majowym. Podczas adoracji do spowiedzi z racji pierwszego piątku.
4.         W tym roku wyjątkowo, ze względu na to, że 3 V przypada w niedzielę, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzimy w sobotę 2 V. Msze o 8.00, 10.00 i 12.00.
5.         W niedzielę - 3 V przypada Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.
6.         Majowe: w piątek przed mszą o 9.00, a w sobotę i w niedzielę po mszy o 10.00.
7.         Róże Różańcowe proszę w maju o modlitwę w intencji chorych, służby zdrowie i o ustanie epidemii oraz o odpowiednią ilość deszczu i uchronieniem nas od klęski suszy. Jest majowy numer Zwiastuna Różańcowego.
8.         Osoby, które mają sprawy do załatwienia w biurze parafialnym proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 690894245.
9.         Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii złożone w minionym tygodniu. Osoby chcących złożyć ofiarę na utrzymanie parafii proszę o wpłatę jej na konto parafii. Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001. Uczestników liturgii proszę o składanie ofiar na utrzymanie parafii do koszyka pod chórem podczas wychodzenia z kościoła.
10.    Zakończyliśmy kolejny etap prac konserwatorskich na wschodniej ścianie kościoła. W miarę możliwości proszę o wsparcie tej inwestycji za pomocą wpłaty na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty, szczególnie w ostatnim tygodniu.
11.    Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela. Jest do nabycia w zakrystii.


INTENCJE  MSZALNE
26 kwietnia – 3 maja 2020 r.

III NIEDZIELA Wielkanocy – 26 kwietnia 2020 r.
godz. 8.00            + Zygmunta Muzalewskiego
godz. 10.00          + Agnieszkę i Jana Szyszkowskich oraz zmarłe rodzeństwo
godz. 12.00          za parafian

PONIEDZIAŁEK – 27 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00         dziękczynna z okazji 18 rocznicy ślubu Adrianny i Piotra z prośba o Boże błogosławieństw i potrzebna łaski

WTOREK – 28 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Lech Klimek (5 rocz. śm. - int. od córki)

ŚRODA – 29 kwietnia 2020 r. św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dra Kościoła, święto
godz. 18.00          + Jan Galczewski (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

CZWARTEK – 30 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Barbara Bokota (1 rocz. śm.)

PIĄTEK– 1 maja 2020 r.
godz. 9.00            + Teresę Łukasik (14 rocz. śm.)

SOBOTA - 2 maja 2020 r. – N. M. P. Królowej Polski, gł. patronki Polski, urocz.
godz. 8.00            + Zygmunta Łączyńskiego, Łucję, Konstantego i Andrzeja Muzalewskich
godz. 10.00          + Alojzego i Stefanię Rydzik
godz. 12.00          + Romana Szymeckiego

IV NIEDZIELA Wielkanocy – 3 maja 2020 r.
godz. 8.00            + Annę Mazurek (16 rocz. śm.), Ewę i Jana Berś
godz. 10.00          za parafian
godz. 12.00          o Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski oraz opiekę św. Floriana i Matki Bożej dla druhów z OSP Książki i ich rodzin


Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego 26 kwietnia 2020 r.

Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego
26 kwietnia 2020 r. 

W ramach Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego odczytajmy w naszych domach następujący fragment: 

Czytanie z Ewangelii według św. Mateusza:
(Mt 7,24-29; 13,36-43; 16,24-27; 20,17-19 i 28,16-20)

Mt 7,24-29:
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.  Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie”.

Mt 13,36-43:
Przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

Mt 16,24-27:
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Mt 20,17-19:
Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Mt 28,16-20
A po zmartwychwstaniu Jezusa Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto Słowo Pańskie

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Normy podczas modlitwy w kościele od 20 IV 2020 r.

DRODZY PARAFIANIE!

Liczba osób modlących się 
w naszym kościele nie może przekraczać 27 osób,
gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 15 m2, oprócz osób sprawujących kult.
Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy
w pierwszej kolejności  osoby, które zamówiły intencję mszalną. 
Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa
oraz zachowania odległości od innych osób co najmniej 2 metrów.
Proszę nadal o korzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach,
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy Internecie.
Transmisje z naszego kościoła można oglądać 
na profilu Facebook Parafii Książki.
Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.
Proszę o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących
 oraz o ustanie epidemii.
Proszę także o wrażliwość na tych parafian, 
którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz

sobota, 18 kwietnia 2020

II NIEDZIELA WIELKANOCNY - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIE BOŻEGO 19 kwietnia 2020 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCNY - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIE BOŻEGO
19 kwietnia 2020 r.

1.         Dziś ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia rozpoczyna 76 Tydzień Miłosierdzia obchodzony pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.
2.         Od tej niedzieli do 1 XI włącznie Msze w niedziele będą o 8.00 i 10.00.
3.         Jeszcze dziś obowiązuję ograniczenie liczby uczestników nabożeństw do 5 osób. Dziś, więc do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko rodzinę, która zamówiła intencję w liczbie nie więcej niż 5 osób. Pozostałych wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy transmitowanej w telewizji, radiu, czy Internecie.
4.         Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odległości od innych osób co najmniej 2 metrów.
5.         Od poniedziałku jest planowane zmiana w ograniczeniach i limit uczestników kultu ma wynosić 1 osobę na 15m2 co u nas w kościoła daje liczbę 27 osób, oprócz osób sprawujących kult. W pogrzebie na cmentarzu będzie mogło natomiast uczestniczyć do 50 osób. W związku z tymi ograniczeniami na msze w kościele w pierwszej kolejności zapraszam rodzinę zamawiającą intencję (proszę ją o informację ile osób będzie), a pozostałych wiernych proszę o zgłaszanie mi telefoniczne chęci uczestnictwa we mszy niedzielnej, tak abym mógł zrobić listę obecnych na danej mszy, aby nie było nas za dużo w kościoła. Do odwołania w niedzielę oprócz mszy o 8.00 i 10.00 będzie dodatkowo msza o 12.00, a sobotnia msza wieczorna będzie sprawowana z niedzieli. Proszę jednak o dalsze korzystnie z dyspensy od uczestnictwa we mszy niedzielnej i modlitwę w domach biorąc udział w Mszy transmitowanej przez media.
6.         Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy w środę przed Msza świętą.
7.         Adoracja Najśw. Sakramentu, którą zakończymy Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 17.30 do 18.00. Podczas adoracji okazja do spowiedzi. Okazja do spowiedzi także po telefonicznym umówieniu.
8.         Osoby, które mają sprawy do załatwienia w biurze parafialnym proszę  o wcześniejszy kontakt telefoniczny: +48 690894245.
9.         Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii złożone w minionym tygodniu. Osoby chcących złożyć ofiarę na utrzymanie parafii proszę o wpłatę jej na konto parafii. Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001. Uczestników liturgii proszę o składanie ofiar na utrzymanie parafii do koszyka pod chórem podczas wychodzenia z kościoła.
10.    W miarę możliwości proszę także o wsparcie prace konserwatorskie na wschodniej ścianie kościoła za pomocą wpłaty na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty.
11.    Osoby zainteresowane nabyciem ostatniego (na poprzednią i obecną niedzielę) numeru Niedzieli proszę o kontakt księdzem proboszczem.

INTENCJE  MSZALNE
19 – 26 kwietnia 2020 r.

II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.
godz. 8.00            + Marię i Wojciecha Stachnik
godz. 10.00          + Stefana Palucha (3 rocz. śm)

PONIEDZIAŁEK – 20 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          za parafian

WTOREK – 21 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Marię Sieradzką (z okazji urodzin)

ŚRODA – 22 kwietnia 2020 r.
godz. 11.00          pogrzeb śp. Romana Szymeckiego
godz. 18.00          + Władysław Huczwa (z okazji urodzin)

CZWARTEK – 23 kwietnia 2020 r. św. Wojciecha, bp i męczennika, uroczystość
godz. 18.00          dziękczynna z okazji 15 rocz. ślubu z prośbą o łaskę Bożą dla rodziny

PIĄTEK – 24 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Stanisławę, Antoniego, Bernadetę i Ewę Kalista oraz Emanuel Mazurk i Dominik Błażejewski

SOBOTA – 25 kwietnia 2020 r. – św. Marka Ewangelisty, święto
godz. 18.00          + Wanda, Czesław i Wiesław Latuszek

III NIEDZIELA Wielkanocy – 26 kwietnia 2020 r.
godz. 8.00            + Zygmunta Muzalewskiego
godz. 10.00          + Agnieszkę i Jana Szyszkowskich oraz zmarłe rodzeństwo
godz. 12.00          za parafian


niedziela, 12 kwietnia 2020

Życzenia świąteczne

Wesołego Alleluja !!!  Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza radością, miłością i nadzieją. 
Życzę dobrego i głębokiego przeżycia świąt Wielkanocnych w naszych domach.

ks. Zbigniew Żynda

sobota, 11 kwietnia 2020

Przedłużenie ograniczenia liczby osób w kościele.

Przedłużenie ograniczenia liczby 
osób w kościele do 5 osób.

Ze względu na przedłużenie ograniczenia liczby uczestników liturgii do 5 osób, proszę o skorzystanie z dyspensy i pozostanie podczas świąt Wielkanocnych w domu oraz łączność ze sprawowaną liturgią za pośrednictwem transmisji.
Na msze zapraszam więc tylko rodzinę, która zamówiła intencję i to nie więcej niż 5 osób. 
ks. Zbigniew Żynda - Wasz proboszczNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 kwietnia 2019 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
12 kwietnia 2019 r.

1.         Dziś Zmartwychwstanie Pańskie. Msze o 6.00, 9.00 i 11.00.
2.         Jutro Poniedziałek Wielkanocny - Msze św. o  9.00 i 11.00. W tygodniu – w oktawie Wielkanocy - Msze św. o 18.00. W piątek z racji na oktawę wielkanocny nie obowiązuje post piątkowy.
3.         Od następnej niedzieli do 1 XI włącznie Msze w niedziele o 8.00 i 10.00.
4.         W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia br. związaną ze stanem epidemii w Polsce LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NADAL NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB! Dotyczy to niestety także pogrzebów. Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy więc tylko przedstawicieli rodziny, która zamówiła intencję w liczbie nie więcej niż 5 osób. Pozostałych wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy Internecie.
5.         Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy w środę przed Msza świętą.
6.         Adoracja Najśw. Sakramentu, którą zakończymy Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 17.30 do 18.00.
7.         W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. Msze o  8.00 i 10.00.
8.         Bóg zapłać wszystkim, którzy swoją pracą albo ofiarą na kwiaty zaangażowali się w dekoracje na Triduum paschalne i święta.
9.         Z względu na organicznie uczestników zgromadzeń do 5 osób okazja do spowiedzi po telefonicznym umówieniu.
10.   Biuro parafialne jest nieczynne. W razie potrzeby kontakt: +48 690894245.
11.   Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii złożone w minionym tygodniu. Osoby chcących złożyć ofiarę na utrzymanie parafii proszę o wpłatę jej na konto parafii. Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001.
12.   Trwają dalsze prace konserwatorskie na wschodniej ścianie kościoła. W miarę możliwości proszę o wsparcie tych prac ofiarami za pomocą przelewu na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty. Szczególnie dziękuję za ofiary, które wpłacono na konto w ciągu ostatniego tygodnia.
13.   Bóg zapłać za ofiarowane mi artykuł spożywcze na święta.
14.   Osoby zainteresowane nabyciem aktualnego numeru Niedzieli proszę o kontakt księdzem proboszczem.

INTENCJE  MSZALNE

12 – 19 kwietnia 2020 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia 2020 r.
godz. 6.00            za parafian
godz. 9.00            o Boże błogosławieństwo dla rodziny
godz. 11.00          + Eugeniusza i Alfonsa Dąbrowskich i zmarłych z rodziny


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 13 kwietnia 2020 r.
godz. 9.00            + rodziców Janinę i Bolesława Ludwikowskich oraz Jana Warmbierskiego
godz. 11.00          Helenę i Andrzeja Kulasa

WTOREK WIELKANOCNY – 14 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Jadwigę i Alfonsa Dąbrowskich

ŚRODA WIELKANOCNA – 15 kwietnia 2020 r.
godz. 12.00          pogrzeb śp. Wandy Latuszek
godz. 18.00          + Tadeusza, Danutę, Bronisławę i Jana Filipiaków

CZWARTEK WIELKANOCNY – 16 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Łucję i Leona Nowakowskich

PIĄTEK WIELKANOCNY – 17 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + rodziców Reginę i Mieczysława Dąbrowskich oraz brata Mariusza

SOBOTA WIELKANOCNA – 18 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Waldemara, Józefę i Ludwika oraz zmarłych z rodziny Kamińskich

II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.
godz. 8.00            + Marię i Wojciecha Stachnik
godz. 10.00          + Stefana Palucha (3 rocz. śm)Życzenia wielkanocne Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla

piątek, 10 kwietnia 2020

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

sobota, 4 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.

1.         W związku z epidemią koronawirusa obchody dzisiejszej Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobota) są sprawowane tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Zachęcam do łączności z tymi celebracjami poprzez transmisję na parafialnym profilu na Facebook-u. Poza liturgią kościoły będą otwarte do indywidualnej modlitwy z uwzględnieniem ograniczenia do 5 osób.
2.         Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Msza świętą.
3.         Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Wielkanocy) do odwołania w liturgii (także w pogrzebach) może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zachęcam jednak do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo. Nie wiem czy do świąt nie zostaną wydane przez władze cywilne inne przepisy określających dopuszczalną ilość uczestników w sprawowanym kulcie. Jeśli nie zostaną zmienione przepisy i limit uczestników liturgii będzie podniesiony do 50 osób, to bardzo proszę od czwartku o kontakt telefoniczny (690894245) osoby, które planują uczestnictwo we mszy w I i II święto Wielkanocy. Zrobię listę chętnych do uczestnictwa na poszczególnych mszach, tak by nie było więcej osób niż przewidują przepisy i nie doszło do sytuacji, że ktoś przyjdzie i nie będzie mógł urzędniczyć w mszy.
4.         W tym roku ze względu na epidemię nie będzie ciemnicy i zamiast Grobu Pańskiego będzie tylko skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Nie będzie też tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Zachęca się, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst Błogosławieństwa jest na stronie naszej parafii.
5.         Z względu na organicznie uczestników zgromadzeń do 5 osób okazja do spowiedzi po telefonicznym umówieniu. Osoby, które planują skorzystać ze spowiedzi przed świętami proszę o umówienie się na nią do środy włącznie.
6.         Biuro parafialne jest nieczynne. W razie potrzeby kontakt: +48 690894245.
7.         Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii złożone w minionym tygodniu. Osoby chcących złożyć ofiarę na utrzymanie parafii albo na kwiaty do kościoła proszę o wpłatę jej na konto parafii. Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001.
8.         Trwają dalsze prace konserwatorskie na wschodniej ścianie kościoła. W miarę możliwości proszę o wsparcie tych prac ofiarami za pomocą przelewu na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty. Szczególnie dziękuję za ofiary, które wpłacono na konto w ciągu ostatniego tygodnia.
9.         Osoby zainteresowane nabyciem aktualnego numeru Niedzieli proszę o kontakt księdzem proboszczem.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE:
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.
 WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.
* MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00  (bez udziału wiernych)

WIELKI PIĄTEK Męki Pańskiej
* kościół otwarty od indywidualnej modlitwy od godz. 9.00 do 16.00.
* LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00.  (bez udziału wiernych)
* W ten dzień obowiązuje post ścisły.
Zbiórka ofiar na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie przeniesiona jest na 13 września 2020 r.

WIELKA SOBOTA.

* Adoracja przy Grobie Pańskim od 9.00 do 18.00. (limit 5 osób)
*NIE MA - święcenie pokarmów.

CZAS WIELKANOCNY

WIGILIA PASCHALNA

     * Rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 (bez udziału wiernych)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Procesja rezurekcyjna w tym roku NIE BĘDZIE.
Msze św. o godz. 6.00, 9.00 i 11.00.

INTENCJE  MSZALNE

5 – 12 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.
godz. 9.00            + Kazimierza Jarzyńskiego    (bez udziału wiernych)
godz. 11.00          + Alojzego i Stanisławę Przystalskich i zmarłych z rodziny z obojga stron                                                       (bez udziału wiernych)

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 6 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Franciszka Zarembskiego (w 100 rocz. urodzin) i Emilię

WIELKI WTOREK – 7 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Gertrudę i Jerzego Fein, Adama i Rozalię Sadowskich

WIELKA ŚRODA – 8 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          Jadwigę i Piotra Grzeszczuk

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 9 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          Msza Wieczerzy Pańskiej - za parafian (bez udziału wiernych)

WIELKI PIĄTEK – 10 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej                               (bez udziału wiernych)

WIELKA SOBOTA – 11 kwietnia 2020 r.
NIE MAM święcenia pokarmów

CZAS WIELKANOCNY

godz. 20.00 - WIGILIA PASCHALNA                             (bez udziału wiernych)
Msza Święta w intencji:      za parafian

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia 2020 r.
godz. 6.00            za parafian
godz. 9.00           o Boże błogosławieństwo dla rodziny  
godz. 11.00          + Eugeniusza i Alfonsa Dąbrowskich i zmarłych z rodziny


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.