poniedziałek, 25 grudnia 2017

Życzenia świąteczne


Wszelkich łaski i dobra oraz pokoju i radości serca od Bożego Dziecięcia z okazji świat Bożego Narodzenia 

życzy ks. proboszcz Zbigniew Żynda.


żłóbek

dekoracje w kościele

sobota, 23 grudnia 2017

Słowo pasterskie bpa Wiesława Śmigla do diecezjan

Drodzy diecezjanie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W życiu i posłudze biskupa są wydarzenia wyjątkowe i bardzo podniosłe. Jednym z nich jest liturgiczne wprowadzenie oraz pierwsza Eucharystia sprawowana w bazylice katedralnej. Tę radosną chwilę przeżywałem w II niedzielę adwentu br.
w bazylice katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Mam nadzieję, że był to również szczególny i radosny dzień dla wspólnoty diecezjalnej. Zapewniam o swojej pasterskiej miłości, która nakazuje mi głosić Dobrą Nowinę oraz nastawać w porę oraz nie w porę, wykazywać błąd, pouczać, ale przede wszystkim podnosić na duchu i pochylać się nad każdym potrzebującym (por. 2 Tm 2-3).
Bardzo dziękuję za wsparcie modlitewne! Z satysfakcją i jako umocnienie przyjmowałem wiadomości o spotkaniach modlitewnych w intencji diecezji toruńskiej oraz nowego biskupa. Jestem zbudowany i wdzięczny za to, że modlitwą
i należnym szacunkiem został otoczony również bp Andrzej Suski, który w mojej bulli nominacyjnej został przez papieża Franciszka nazwany pierwszym i znakomitym Pasterzem diecezji. Jeśli dziś nowy biskup toruński odważnie i z nadzieją patrzy w przyszłość, to tylko dlatego, że może obficie korzystać z zasług i osiągnięć poprzednich pokoleń, a przede wszystkim z pasterskiej troski Pierwszego Biskupa Toruńskiego.
Dla mnie ingres, a mam nadzieję, że dla innych uczestników również, był przeżyciem ogromnego dynamizmu, radości i młodości Kościoła, który jest w Toruniu. Dziękuję duchownym, osobą konsekrowanym i wiernym świeckim za życzliwe przyjęcie, pomoc w przygotowaniach, modlitwę w dniu ingresu oraz świadectwo żywej wiary. Jestem wdzięczny i zbudowany tym, że jednomyślnie trwaliśmy w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie
(Dz 2, 42), razem z Maryją, Matką Nieustającej Pomocy, patronką diecezji toruńskiej.
Diecezja toruńska jest dla mnie jak rodzinny dom, ponieważ swoją kapłańską drogę zaczynałem w historycznej diecezji chełmińskiej, która w 1992 roku niejako zrodziła dwie córki – diecezje toruńską i pelplińską. Każdego dnia odczuwam podniosłą tradycję ziemi chełmińskiej oraz świeżość i dynamizm istniejącej od 25 lat diecezji toruńskiej.
O priorytetach pastoralnych mówiłem już sporo przed i w trakcie ingresu, ale niektóre z nich pragnę przypomnieć. Natomiast nakreślenie bardziej szczegółowego planu działania wymaga czasu, aby lepiej poznać diecezję. Jestem jednak przekonany, że dziś nie wystarczy już samo duszpasterstwo, które obejmuje praktykujących, ale potrzeba nowej ewangelizacji, która jest konsekwencją nawrócenia pastoralnego. Troska o tych, którzy są w naszych świątyniach to za mało, należy szukać nowych i skutecznych dróg docierania do tych, którzy utracili zmysł żywej wiary. Potrzeba również dynamicznego duszpasterstwa rodzin, solidnego przygotowania do małżeństwa oraz wszechstronnej opieki nad rodzinami, by były silne Bogiem, ponieważ one są podstawowym środowiskiem wzrostu wiary. Jednocześnie przemiany społeczne zmuszają do roztropnej, ale przede wszystkim przepełnionej miłosierdziem troski o związki niesakramentalne.
Widzę też ogromną potrzebę modlitwy o liczne i święte powołania do kapłaństwa Chrystusowego oraz do życia konsekrowanego. Najskuteczniejszą formą budzenia powołań, jest obok modlitwy, przykład świętego życia osób, które oddały się na służbę człowiekowi i Chrystusowi w Kościele. U progu nowego roku 2018 zachęcam duszpasterzy do jeszcze intensywniejszego zaangażowania w formację ministrantów, ceremoniarzy i lektorów, wszak to często spośród nich dobry Bóg powołuje naszych współpracowników i następców. Rodziców proszę, aby zachęcali i ułatwiali swym dzieciom zaangażowanie w życie parafialne, ponieważ Kościół zaprasza do uczestnictwa w sprawdzonych wspólnotach formacyjnych.
Na Święta Bożego Narodzenia życzę wielu łask Bożych, a przede wszystkim, by Nowonarodzone Dziecię nauczyło nas wszystkich miłości i szacunku dla życia ludzkiego i siebie nawzajem. Papież św. Leon Wielki zapisał, że nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. Zatem niech radość Bożego Narodzenia, która wypływa z wiary, przenika nasze życie. Życzę rodzinnych spotkań, wspólnego śpiewania kolęd oraz zdrowia. Niech okres Bożego Narodzenia będzie okazją do budowania zgody i wzajemnej pomocy. W nowym roku 2018 życzę, aby w naszych domach oraz w miejscach pracy zagościł Boży pokój!
Zapewniam o modlitwie i przesyłam pasterskie błogosławieństwo.bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński

piątek, 15 grudnia 2017

Spowiedź adwentowa

Spowiedź adwentowa - 16.12.2017 r.


Przypominam, że spowiedź adwentowa 
z udziałem księży z dekanatu w naszej parafii 
- jutro - w sobotę 16 grudnia 2017 r. 
od godz. 9.30 do 10.30 oraz od 15.00 do 16.00
O godz. 9.00 zapraszam na roraty.niedziela, 3 grudnia 2017

Zmieniony porządek Mszy świętych w niedziele 10 grudnia 2017 r.

W związku z ingres biskupa Wiesława Śmigla w niedziele 10 grudnia 2017 r. będzie zmieniony porządek Mszy świętych.

 Mszę święte

w niedziele 10 grudnia 2017 r.
będą w naszym kościele

o godz. 8.00 i 10.00.

piątek, 17 listopada 2017

Biskup Nominat Toruński Wiesław Śmigiel. Zaproszenie na ingres.


Zaproszenie na ingres.
Biskup Nominat Toruński Wiesław Śmigiel. 
Komunikat w sprawie kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Toruńskiego i jego ingresu do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu

Komunikat
w sprawie kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Toruńskiego
 i jego ingresu do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu

1.                  Biskup Wiesław Śmigiel przejmie kanonicznie diecezję toruńską jako jej biskup diecezjalny w dniu 8 grudnia br., o godz. 17.00, w bazylice katedralnej Św. Janów w Toruniu. Do obecności zobowiązani są członkowie Kolegium Konsultorów. Natomiast bardzo wskazana jest obecność kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, zwłaszcza z parafii toruńskich i parafii podmiejskich Torunia.
2.                  Uroczysty ingres nowego Biskupa Toruńskiego do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu nastąpi w dniu 10 grudnia br. (niedziela), o godz. 12.00. W ingresie, wraz z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i przedstawicielami Episkopatu Polski, uczestniczą kapłani i delegacje parafii całej diecezji. Należy wcześniej tak zaplanować i ogłosić wiernym program niedzielnych Mszy św. w parafiach, by umożliwić wszystkim uczestnictwo w ingresie.
3.                  W dniu 9 grudnia br. o godzinie 18.00 w kościele p.w. Ducha Świętego w Toruniu (O.O. Jezuici) rozpocznie się modlitewne czuwanie młodzieży. Natomiast w dniach kanonicznego objęcia diecezji oraz ingresu zalecana jest w kościołach diecezji toruńskiej szczególna modlitwa w intencjach nowego biskupa diecezjalnego. W dniu ingresu, o godz. 12.00, odezwą się dzwony kościołów diecezji toruńskiej.

+ Andrzej Suski
Administrator Apostolski 
Diecezji Toruńskiej

sobota, 11 listopada 2017

K O M U N I K A T W S P R A W I E N O M I N A C J I N O W E G O B I S K U P A T O R U Ń S K I E G O

K O M U N I K A T
W   S P R A W I E   N O M I N A C J I
N O W E G O   B I S K U P A   T O R U Ń S K I E G O


Siostry i bracia we wspólnocie Kościoła Toruńskiego.
W grudniu ubiegłego roku, po myśli wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego, złożyłem rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji toruńskiej. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację i mianował moim następcą Biskupa prof. dr. hab. Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Informuje o tym komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 11 listopada b. r.
Nowy pasterz diecezji toruńskiej urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Ukończył         I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. W latach 1988-1994 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia prezbiteratu przyjął       29 maja 1994 roku z rąk biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. W latach 1994-1996 był wikariuszem parafii p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie. Przez następne dwa lata pełnił funkcję sekretarza biskupa pelplińskiego. Po uzyskaniu magisterium z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie kontynuował studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwieńczone doktoratem z teologii pastoralnej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał tam w roku 2010. Dwa lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego uniwersytetu. Oprócz wykładów prowadził też prace badawcze i wydawnicze. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych, między innymi członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 24 marca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej ze stolicą tytularną Beatia. Święcenia biskupie otrzymał            21 kwietnia 2012 w katedrze pelplińskiej z rąk metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Omnibus omnia factus” (stawszy się wszystkim dla wszystkich). 25 kwietnia 2012 roku, po śmierci biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi, został wybrany przez kolegium konsultorów na administratora diecezji i pełnił tę funkcję do             1 grudnia 2012. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady stałej, Rady ds. rodziny, Komisji duszpasterstwa, Komisji ds. polonii i polaków za granicą oraz przewodniczy Komitetowi ds. dialogu z niewierzącymi.
Sobór Watykański uczy, że „poszczególni biskupi, którym zlecono troskę o Kościół partykularny, sprawują w imię Pana pieczę duszpasterską nad swymi owcami, pod zwierzchnictwem papieża, jako ich właściwi, zwyczajni i bezpośredni pasterze, spełniając względem nich obowiązek nauczania, uświęcania i kierowania” (Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, 11).
Dziękując Bogu za nowego pasterza naszej diecezji, upraszajmy dla niego światła i moce Ducha Świętego, by wspierany modlitwami swoich diecezjan, kapłanów, osób konsekrowanych       i wiernych świeckich, prowadził nas w imię Pana drogami zbawienia.

                                                                                                    + Andrzej  Suski
Administrator Apostolski

     Diecezji Toruńskiej           

niedziela, 5 listopada 2017

11.11.2017 r. - Narodowe Święto Niepodległości


11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości.


Zapraszam serdecznie 
na 
Mszę święta 
w intencji Ojczyzny 
do kościoła w Książkach  
11.11.2017 r. na godz. 9.00.

Ksiądz Proboszcz.
po Mszy świętej: sobota, 4 listopada 2017

Zabawa terenowa - 31 października 2017 r.

Zabawa terenowa.

Wieczorem 31 października 2017 r. po nabożeństwie różańcem połączonym z przejściem na cmentarz parafialny i modlitwie za zmarłych rozpoczęła się zabawa terenowa dla dzieci. Celem zabawy było przybliżenie dzieciom postaci świętych i uświadomienie im, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Uczestnicy zabawy w czterech punktach naszej miejscowości mieli okazję poznać bliżej postaci 4 świętych: św. Brata Alberta, św. Floriana, św. Izydora i św Jana Pawła II. 

niedziela, 29 października 2017

Plejada Wszystkich Świętych - 29.10.2017 r.

Plejada Wszystkich Świętych.


Dziś podczas kazania na Mszy o 11.00 dzieci, które zgłosiły się do „Plejady Wszystkich Świętych”, zaprezentowały wybrane postacie świętych, ukazując nam na ich przykładzie w jaki sposób można realizować usłyszane w dzisiejszej perykopie z Ewangelii przykazanie miłości.
Bardzo dziękuje występującym i tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg tego wydarzenia.


poniedziałek, 9 października 2017

Dzień Papieski 2017 r.

Dzień Papieski 2017 r.


    W ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego po Mszy św. o godz. 11.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej przedstawiły program słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Serdeczne podziękowania: dla występujących dzieci za piękny występ  w kościele oraz w piątek w szkole, dla osób, które przygotowały przedstawienie, a także dla wszystkich parafian, którzy pozostali obejrzeć przedstawienie. Serdecznie Bóg zapłać także za wszystkie złożone ofiary na papieski fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz serdeczne podziękowania dla młodzieży, która zbierała je do puszek.

piątek, 29 września 2017

„Koronka na ulicach miast świata” w Książkach

Koronka na ulicach miast świata” w Książkach             W czwartek 28 września 2017 r. o godz. 15.00 na plac przed kościołem,  włączając się w wydarzenie „Koronka na ulicach miast świata”  zmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.Bóg zapłać wszystkim, którzy modlili się.

poniedziałek, 11 września 2017

Pielgrzymka i odpust w Rywałdzie (10.09.2017)

Pielgrzymka i odpust w Rywałdzie

W niedzielę 10.09.2017 przybyli do nas pielgrzymi z Wąbrzeźna, którzy w tym roku po długiej przerwie pielgrzymowali do Rywałdu przez Książki. Po nawiedzeniu naszej świątyni mieli oni odpoczynek i mały poczęstunek w GOK-u.


Tradycyjnie  po Mszy świętej o godz. 9.00 wyruszyliśmy, tym razem z grupą pielgrzymów z Wąbrzeźna,  do Matki Bożej w Rywałdzie na sumę odpustową. 
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do ugoszczenia pielgrzymów i tym, którzy pielgrzymowali do Rywałdu.

wtorek, 13 czerwca 2017

Bierzmowanie 2017 r.

Bierzmowanie

    W dniu 12 czerwca 2017 r,. godz. 16.00 ks. bp. Józef Szamocki udzielił sakramentu bierzmowania 27 osobom. Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy wielu owoców Ducha Świętego w ich życiu.piątek, 5 maja 2017

Parafia Trójcy Świętej w Książkach ogłasza konkurs pt.: "Matka Boża Fatimska - widziana oczami dzieci".

Parafia Trójcy Świętej w Książkach

ogłasza konkurs 


"Matka Boża Fatimska - widziana oczami dzieci".Celem konkursu jest przybliżenie historii i przesłania objawień fatimskich

       z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich,
       uwrażliwienie na piękno twórczości religijnej,
       kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi z Fatimy,
       aktywnego uczestniczenia w Nabożeństwie Majowym,
       rozwijanie pasji plastycznych.

Regulamin konkursu:
-         Prace plastyczne powinny być wykonane na kartkach formatu A4, technika dowolna,
-         Oceniane w konkursie będą wyłącznie prace na temat: przedstawiające Matkę Boską Fatimską, Pastuszków lub Maryję z pastuszkami podczas objawień w Fatimie,
-         Do pracy należy dołączyć metryczkę z opisem : imię i nazwisko, klasa,
-         Przekazanie pracy na konkurs jest akceptacją wyrażenia zgody uczestników konkursu ( w tym rodziców, opiekunów prawnych ) na publikacje i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
-         Prace należy oddawać do 19 maja 2017 r. pani katechetce Magdzie lub księdzu proboszczowi,
-         Jury konkursu oceni pracę pod względem oryginalności, estetyki wykonania i samodzielności,
-         Wyniki konkursu ogłoszone będą w dniu 31 maja 2017 r.


niedziela, 16 kwietnia 2017

Życzenia na Wielkanoc 2017Chrystus prawdziwie zmartwychwstał !!!Alleluja, Alleluja !!!

Niech prawdziwa radość płynąca ze Zmartwychwstania
udzieli się także Nam,
abyśmy spotkawszy Zmartwychwstałego Pana,
umieli dzielić się naszą wiarą, nadzieją i miłością ze wszystkimi
 z błogosławieństwem i modlitwą
ks. proboszcz  Zbigniew Żynda 

  

Książki,                                                                                                         Wielkanoc 2017 r.

sobota, 25 marca 2017

Jubileusz 25 lecia diecezji toruńskiej.

Jubileusz 25 lecia diecezji toruńskiej.

  W sobotę 25 marca nasza diecezja toruńska świętowała 25-lecie swego istnienia. Mszy św. dziękczynnej o godz. 11.00 w toruńskiej katedrze przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Naszą parafię na tej uroczystości reprezentował ks. prob. Zbigniew Żynda 

zdjęcie pochodzi ze strony: http://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/1489/rozpoczela-sie-msza-sw-z-okazji-jubileuszu-diecezji-torunskiej
Zdjęcie pochodzi z fanpage Katolicki Toruń na Facebooku https://www.facebook.com/katolickitorun/?fref=ts

oraz przedstawiciel władz samorządowych gminy Książki Pan Mariusz Kesler.


A tak te wydarzenie widzą nasze dzieci:

PROGRAM SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2017

PROGRAM SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2017

Program rekolekcji parafialnych.

Program rekolekcji parafialnych.

niedziela, 5 marca 2017

czwartek, 2 marca 2017

Gazetka wielkopostna

Wielki Post okiem dzieci ...

 


Bardzo dziękuję dzieciom i pani katechetce Magdalenie za wykonanie rysunków i gazetki.

piątek, 24 lutego 2017

Gazetka o bł. ks. Wincentym Frelichowskim

Z okazji wspomnienia bł. ks. Wincentym Frelichowskim - 23 lutego 2017 r. dzieci wykonały pod kierunkiem Pani katechetki Magdaleny rysunki poświęcone błogosławionemu ks. Wincentemu.
Bardzo dziękuję dzieciom i pani katechetce Magdalenie za ich wykonanie. czwartek, 2 lutego 2017

Dziękujemy dzieciom, które wykonały pod kierunkiem Pani katechetki Magdaleny rysunki poświęcone tematyce święta Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego:poniedziałek, 30 stycznia 2017

Wizyta Sióstr Zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Wizyta Sióstr Zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek


W związku z trwającym rokiem św. brata Alberta w niedzielę gościliśmy w naszej parafii siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (Siostra Stanisława, Siostra Miriam i Siostra Edyta), które podczas Mszy Świętych przybliżyły nam postać św. brata Alberta. Bóg zapłać im za ich posługę, obecność i wspólną modlitwę.
niedziela, 22 stycznia 2017

KONCERT KOLĘD PRZY ŻŁÓBKU

KONCERT KOLĘD PRZY ŻŁÓBKU

W Parafia Trójcy Świętej w Książkach w dniu 22. 01. 2017 r. po Mszy Świętej o godz. 11:00 odbył się koncert kolęd przy żłóbku . Podczas koncertu dzieci i młodzież z naszej parafii zaśpiewają przygotowane kolędy.