niedziela, 3 grudnia 2017

Zmieniony porządek Mszy świętych w niedziele 10 grudnia 2017 r.

W związku z ingres biskupa Wiesława Śmigla w niedziele 10 grudnia 2017 r. będzie zmieniony porządek Mszy świętych.

 Mszę święte

w niedziele 10 grudnia 2017 r.
będą w naszym kościele

o godz. 8.00 i 10.00.