sobota, 22 lutego 2020

Plan rekolekcji szkolnych 2020 r. Szkoła Podstawowa w Książkach


Plan rekolekcji szkolnych 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Książkach

DZIEŃ 1                    (środa) 26.02.2020 r.

kl. 1 - 5
klasy 6-8
9:00

Nauka rekolekcyjna (łącznik)10:00
Msza św. – kościół

przerwa 10 minut
11:10
Nauka rekolekcyjna (łącznik)
Praca w salach lekcyjnych 


odwóz 11:45
12:00
Gra terenowa (szkoła) 


odwóz 12:45


DZIEŃ 2                    (czwartek) 27.02.2020 r.

kl. 1 - 5
klasy 6-8
9:00

Nauka rekolekcyjna (łącznik)10:00
Klasy 1-3  film (GOK)  
Klasy 4-8 - Droga krzyżowa  – spowiedź (kościół)

po filmie powrót do szkoły i przerwa11:00
Nauka rekolekcyjna (łącznik)
Praca w salach lekcyjnych


odwóz 11:30
11:45
Klasy 1-3 Droga krzyżowa - kościół
Klasy 4-5 konkurs plastyczny


odwóz 12:30


DZIEŃ 3                    (piątek) 28.02.2020 r.

kl. 1 - 5
klasy 6-8
8:00
Nauka rekolekcyjna (łącznik)
9:00
Msza św. – kościół

przerwa 10 minut
10:10
Praca w salach lekcyjnych 
Nauka rekolekcyjna (łącznik)

odwóz 11:00
na koniec nauki rozdanie zadań do gry 
11:00

Gra terenowa (szkoła)


odwóz 12:00