piątek, 13 marca 2020

Prośba w związku z epidemią COVID-19

Prośba w związku z epidemią COVID-19

Mając na uwadze troskę o zdrowie i związku z dyspensą od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.: PROSZĘ, aby osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem skorzystały z tej dyspensy i NIE PRZYSZŁY do kościoła na mszę niedzielną. Prośbę tą w sposób szczególny kieruję do OSÓB, KTÓRE w ostaniom czasie (w marcu) WRÓCIŁY Z ZAGRANICY. PROSZĘ, ABY TE OSOBY ZREZYGNOWAŁY Z PRZYCHODZENIA DO KOŚCIOŁA I UCZESTNICTWA WE MSZACH. 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 
Proszę o modlitwę w intencji chorych, o ustanie epidemii i uchronienie nas od niej.
ks. Zbigniew Żynda - proboszcz