poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Normy podczas modlitwy w kościele od 20 IV 2020 r.

DRODZY PARAFIANIE!

Liczba osób modlących się 
w naszym kościele nie może przekraczać 27 osób,
gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 15 m2, oprócz osób sprawujących kult.
Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy
w pierwszej kolejności  osoby, które zamówiły intencję mszalną. 
Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa
oraz zachowania odległości od innych osób co najmniej 2 metrów.
Proszę nadal o korzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach,
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy Internecie.
Transmisje z naszego kościoła można oglądać 
na profilu Facebook Parafii Książki.
Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.
Proszę o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących
 oraz o ustanie epidemii.
Proszę także o wrażliwość na tych parafian, 
którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz