sobota, 27 marca 2021

Zmniejszenie liczy uczestników liturgii.

 Zmniejszenie liczy uczestników liturgii.

DRODZY PARAFIANIE!


Liczba osób modlących się w kościele 

nie może przekraczać 25 osób,

gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 20 m2 (oprócz osób sprawujących kult).

 

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele

zapraszam tylko osoby, które wcześniej się zapisały.

 

Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa

oraz zachowania odległości od innych osób co najmniej 1,5 metra,

proszę, siadać w ławkach w miejscach zaznaczonych.

 

Proszę o korzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach,

biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy Internecie.

Transmisje z naszego kościoła można oglądać 

na profilu Facebook Parafii Książki.

 

 

ks. Zbigniew Żynda – proboszcz