środa, 7 czerwca 2023

Dyspensa na piątek po Bożym Ciele (9 czerwca 2023 r.)

 

Dyspensa na piątek po Bożym Ciele


Biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela w dniu 9 czerwca (piątek po Bożym Ciele) dyspensy wszystkim diecezjanom i gościom przebywającym na terenie diecezji toruńskiej.

Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że Biskup Toruński Wiesław Śmigiel, kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielił wszystkim wiernym diecezji toruńskiej i osobom przebywającym na jej terenie (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 9 czerwca br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa. Korzystających z dyspensy Ksiądz Biskup zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.