środa, 17 kwietnia 2024

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach" - Polski Ład

 


 Zadania pn. „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach”
dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  - Rządowy Fundusz Polski Ład
WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
NR: Edycja2RPOZ/2023/1387/PolskiLad

 

Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Trójcy Świętej w Książkach
nr 1/RPOZ/2024 z dn. 16.04.2024 r.


Uchwałą nr LIX/480/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach dotacja na realizację inwestycji pn.: ”Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Książki dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zakres prac dotyczy: wykonania renowacji elewacji ceglanych zabytkowego budynku plebanii oraz jego elementów drewnianych i schodów.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach”

 
Dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej: