sobota, 4 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.

1.         W związku z epidemią koronawirusa obchody dzisiejszej Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobota) są sprawowane tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Zachęcam do łączności z tymi celebracjami poprzez transmisję na parafialnym profilu na Facebook-u. Poza liturgią kościoły będą otwarte do indywidualnej modlitwy z uwzględnieniem ograniczenia do 5 osób.
2.         Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Msza świętą.
3.         Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydane w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Wielkanocy) do odwołania w liturgii (także w pogrzebach) może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zachęcam jednak do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo. Nie wiem czy do świąt nie zostaną wydane przez władze cywilne inne przepisy określających dopuszczalną ilość uczestników w sprawowanym kulcie. Jeśli nie zostaną zmienione przepisy i limit uczestników liturgii będzie podniesiony do 50 osób, to bardzo proszę od czwartku o kontakt telefoniczny (690894245) osoby, które planują uczestnictwo we mszy w I i II święto Wielkanocy. Zrobię listę chętnych do uczestnictwa na poszczególnych mszach, tak by nie było więcej osób niż przewidują przepisy i nie doszło do sytuacji, że ktoś przyjdzie i nie będzie mógł urzędniczyć w mszy.
4.         W tym roku ze względu na epidemię nie będzie ciemnicy i zamiast Grobu Pańskiego będzie tylko skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Nie będzie też tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Zachęca się, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst Błogosławieństwa jest na stronie naszej parafii.
5.         Z względu na organicznie uczestników zgromadzeń do 5 osób okazja do spowiedzi po telefonicznym umówieniu. Osoby, które planują skorzystać ze spowiedzi przed świętami proszę o umówienie się na nią do środy włącznie.
6.         Biuro parafialne jest nieczynne. W razie potrzeby kontakt: +48 690894245.
7.         Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie parafii złożone w minionym tygodniu. Osoby chcących złożyć ofiarę na utrzymanie parafii albo na kwiaty do kościoła proszę o wpłatę jej na konto parafii. Numer konta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach: 25 9489 0002 2003 0008 6062 0001.
8.         Trwają dalsze prace konserwatorskie na wschodniej ścianie kościoła. W miarę możliwości proszę o wsparcie tych prac ofiarami za pomocą przelewu na konto parafialne, gdyż inna forma zbiórki środków jest w tym momencie niemożliwa. Bóg zapałać wszystkim, którzy już złożyli ofiary na remonty. Szczególnie dziękuję za ofiary, które wpłacono na konto w ciągu ostatniego tygodnia.
9.         Osoby zainteresowane nabyciem aktualnego numeru Niedzieli proszę o kontakt księdzem proboszczem.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE:
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.
 WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.
* MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00  (bez udziału wiernych)

WIELKI PIĄTEK Męki Pańskiej
* kościół otwarty od indywidualnej modlitwy od godz. 9.00 do 16.00.
* LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00.  (bez udziału wiernych)
* W ten dzień obowiązuje post ścisły.
Zbiórka ofiar na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie przeniesiona jest na 13 września 2020 r.

WIELKA SOBOTA.

* Adoracja przy Grobie Pańskim od 9.00 do 18.00. (limit 5 osób)
*NIE MA - święcenie pokarmów.

CZAS WIELKANOCNY

WIGILIA PASCHALNA

     * Rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 (bez udziału wiernych)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Procesja rezurekcyjna w tym roku NIE BĘDZIE.
Msze św. o godz. 6.00, 9.00 i 11.00.

INTENCJE  MSZALNE

5 – 12 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.
godz. 9.00            + Kazimierza Jarzyńskiego    (bez udziału wiernych)
godz. 11.00          + Alojzego i Stanisławę Przystalskich i zmarłych z rodziny z obojga stron                                                       (bez udziału wiernych)

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 6 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Franciszka Zarembskiego (w 100 rocz. urodzin) i Emilię

WIELKI WTOREK – 7 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          + Gertrudę i Jerzego Fein, Adama i Rozalię Sadowskich

WIELKA ŚRODA – 8 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          Jadwigę i Piotra Grzeszczuk

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 9 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00          Msza Wieczerzy Pańskiej - za parafian (bez udziału wiernych)

WIELKI PIĄTEK – 10 kwietnia 2020 r.
godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej                               (bez udziału wiernych)

WIELKA SOBOTA – 11 kwietnia 2020 r.
NIE MAM święcenia pokarmów

CZAS WIELKANOCNY

godz. 20.00 - WIGILIA PASCHALNA                             (bez udziału wiernych)
Msza Święta w intencji:      za parafian

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia 2020 r.
godz. 6.00            za parafian
godz. 9.00           o Boże błogosławieństwo dla rodziny  
godz. 11.00          + Eugeniusza i Alfonsa Dąbrowskich i zmarłych z rodziny


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.