piątek, 16 października 2020

Ograniczenie liczy modlących się w kościele od 17 X 2020 r.

 

DRODZY PARAFIANIE!

 

Od 17 X 2020 r. liczba osób modlących się w naszym kościele

nie może przekraczać 125 osób

(na dole kościoła 103 i 22 osoby na chórze)

gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 4 m2.Osoby modlące się w kościele 

mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.


Ze względu na organicznie ilości osób

modlących się w kościele

w niedzielę 18 X 2020 r.

będzie dodatkowa 

Msza święta o godz. 11.15.

 

Ksiądz Biskup udzielił  dyspensa od uczestnictwa we mszy niedzielnej, 

zachęcam jednak, aby w miarę możliwości 

uczestniczyć we mszy w kościele.

Osoby korzystające z dyspensy proszę o modlitwę w domach

biorąc udział w Mszy transmitowanej przez media.

 

 

ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz