sobota, 24 października 2020

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 października 2020 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 października 2020 r.

 

1.         Od 24 X 2020 r. liczba osób w naszym kościele nie może przekraczać 72 (na dole kościoła 59 i 13 osoby na chórze), gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Z tego względu proszę o siadanie w ławkach w miejscach oznaczonych. Przypominam, że ze względu na te ograniczania jest dyspensa od uczestnictwa we mszy niedzielnej. Na msze w pierwszej kolejności zapraszam rodzinę, która zamówiła intencję. Parafian, którzy pomimo dyspensy pragną być na mszy proszę, aby z jednej rodziny na jedną mszę nie przychodziły więcej niż 2 osoby. Zachęcam także do uczestnictwa we mszy w tygodniu. Osoby korzystające z dyspensy proszę o modlitwę w domach biorąc udział w mszy transmitowanej przez media. Przypominam, że w kościele mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa.

2.         Różaniec w dni powszednie o godz. 17.00, za wyjątkiem wtorku i soboty. We wtorek  i sobotę różaniec ok. godz. 9.30. Nowenna w środę wraz z różańcem.

3.         Dziś i w następną niedziele będzie dodatkowa Msza święta o godz. 11.15. Dodatkowo w sobotę o 17.30 msza święta z Uroczystości Wszystkich Świętych.

4.         Msze w tym tygodniu o 17.30, za wyjątkiem wtorku. We wtorek i sobotę msza o 9.00.

5.         W następną niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w kościele (z zachowaniem obowiązujących limitów) o 8.00, 10.00 11.15. Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie wspólnych modlitw na cmentarzach. Zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich oraz modlitwę za zamarłych na dni przed i po 1 i 2 XI, aby uniknąć większych zgromadzeń na cmentarzach. O 15.00 w kościele będzie Koronka do Miłosierdzia w intencji naszych zmarłych – zachęcam, aby w tej godzinie włączyć w tę modlitwę w naszych domach przy zapalonej świecy czy zniczu.

6.         Ze względu na pogarszając się sytuację epidemiologiczną osoby, które mają sprawy do załatwienia w biurze parafialnym proszę o umówienie się telefoniczne – 690 894245.

7.         Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 490,50 zł, a do puszek na misje ofiarowano 167,50 . Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 1 i 2 listopada kolekta będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza.

8.         Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

9.         Zmarłych do wypominek rocznych można zgłaszać po mszach. (Proszę wypisaną kartkę z ofiarą włożyć w kopertę). W ramach wypominek jednorazowych będziemy modlić się za zmarłych 2 listopada. Zmarłych na wypominki jednorazowych, za których będziemy się modlić po mszach w Dzień Zaduszny można (w kopercie z ofiarą) także oddawać po mszach. Natomiast zmarłych do wypominek listopadowych (w środy z Nowenną) proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele. Ofiary z wypominek są przeznaczone na cele parafialne – w tym roku na zapłacenie prac remontowych.

10.    Intencję za zmarłych na następny rok, będę przyjmował w listopadzie. Dokładny termin i sposób podam na początku listopada. Wcześniej proszę o zgłoszenie się osób, które chcą zamówić intencje z racji jubileuszu ślubu lub innych ważnych wydarzeń rodzinnych niezwiązanych ze zmarłymi.


INTENCJE  MSZALNE

25 października - 1 listopada 2020 r.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 październik 2020 r.

godz. 8.00            + Alfreda Wojciechowskiego (7 rocz. śm.) oraz Jadwigę, Stefana i Mariana Wojciechowskich

godz. 10.00          + Jana i Janinę Badach

godz. 11.15          za parafian

 

PONIEDZIAŁEK – 26 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Bronisława Jakielskiego (int. od Zakładu Pogrzebowego Cordis)


WTOREK – 27 październik 2020 r.

godz. 9.00           o powrót do zdrowia dla Aldony

 

ŚRODA – 28 październik 2020 r. – Śśw. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, święto

godz. 17.30         dziękczynna z okazji urodzin Zofii i o Boże błogosławieństwo dla rodziny Straszewskich i Jedamskich

 

CZWARTEK – 29 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Danielę (15 rocz. śm.) i Ryszarda Fabrykiewicz

 

PIĄTEK – 30 październik 2020 r.

godz. 17.30          + Zbigniew Niezgoda (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)


SOBOTA – 31 październik 2020 r.

godz. 9.00           + Eugeniusza Mierzwę (20 rocz. śm.), Eugenię i Krzysztofa Mierzwa

godz. 17.30         + ks. Jan Saucha

 

NIEDZIELA – 1 listopada 2020 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00           + Jan i Helenę, Barbara, Teresa i Feliks Kwiatkowscy

godz. 10.00          + za wszystkich zmarłych

godz. 11.15          za parafin

godz. 15.00          Koronka do Miłosierdzia w intencji zmarłych