sobota, 24 października 2020

Liczba osób w kościele.

 

Liczba osób modlących się w naszym kościele nie może przekraczać 72 osób

(na dole kościoła 59 i 13 osoby na chórze)

gdyż jest ograniczenie: 1 osoba na 7 m2.


Osoby modlące się w kościele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m.

 

Proszę siadać w ławkach w miejscach zaznaczonych.ks. Zbigniew Żynda – Wasz proboszcz