piątek, 30 października 2020

Zakaz wstępu na teren cmentarza 31 X - 2 XI 2020 r.

 „Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.”.

Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii