sobota, 30 października 2021

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 października 2021 r.

 

1.          Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg peregrynacji Obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii. Szczególne Bóg zapłać druhom z OSP Książki, Zespołowi Książkowianka oraz osobom śpiewającym i grającym, służbie liturgicznej i radnym, a także, tym rodzicom młodzieży bierzmowanej, którzy sprzątnęli kościół.

2.          Dziś dla dzieci, które się zgłosiły odbędzie się „Zabawa terenowa ze świętymi”. Rozpoczęcie w kościele o 16.30, a zakończenie przy GOK ok. 19.00.

3.          Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w kościele będą o 8.00, 10.00 i dodatkowo ok. 11.15 (po procesji na cmentarzu). Po mszy o 10.00 (ok 10.45) będzie procesja na cmentarz parafialnym i modlitwy na nim. Natomiast modlitwy za zmarłych na cmentarzu komunalnym będą po mszy o 8.00 (ok. 8.50).

4.          W wtorek przypada Dzień Zaduszny czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze o 8.30 i 17.00. Po mszach wypominkami jednorazowe za zmarłych.

5.          Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, także w tym roku odpust zupełny za zmarłych, który normalnie można zyskać przez pierwsze osiem dni listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych. Natomiast Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, także może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem P. Jezusa lub Najśw.. Maryi Panny albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Zachęcam do tej formy pomocy zmarłym.

6.          Adoracja Najśw. Sakramentu którą zakończymy Koronką do Miłosierdzia w piątek od godz. 16.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi z racji na I piątek.

7.          Chorych z Komunią świętą będę odwiedzał w sobotę od ok. 10.00.

8.          Od następnej niedzieli czyli od 7 listopada msze w niedziele będą o 9.00 i 11.00.

9.          Msze święte w tym tygodniu w dni powszednie o 17.00 za wyjątkiem soboty. We sobotę msza o 9.00. We wtorek dodatkowo msza o 8.30. Msze wieczorne będą w listopadzie o 17.00.

10.      Zmarłych do tych wypominek można oddawać wypisanych na kartkach po mszach.

11.      W listopadzie Nowenna z wypominkami listopadowymi w środy po mszy. Kartki ze zmarłymi do tych wypominek proszę oddawać każdorazowo w środy przed nowenną w kościele.

12.      Intencja na listopad dla Róż Różańcowych – za dusze w czyśćcu cierpiące.

13.      Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 1096 zł, a z soboty 432,50. Bóg zapłać za złożone ofiary. Kolekta 1 i 2 XI będzie przeznaczona na pokrycie kosztów wywozu śmieci z cmentarza.

14.      Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarowane do kościoła kwiaty.

15.      Zachęcam do nabywania i czytania tygodnika katolickiego Niedziela.

16.      Przypominam, że w obiektach kultu religijnego (przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m) liczba uczestników liturgii nie może być większa niż 75% obłożenia budynku. Do tych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych. Jest też nakaz zakrywania ust i nosa. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną proszę o przestrzeganie tych zasad.

17.      Na naszym cmentarzu jest ok. 150 grobów, które po 20 latach nie zostały przedłużone lub też nie mam o tym informacji. Opiekunów tych grobów i grobów, na których nie ma informacji o tym kto jest w pochowany proszę o kontakt. Status grobu można sprawdzić na: http://cmentarnik.net/ksiazki. Przypominam, że w świetle prawa administrator cmentarza po 20 latach od ostatniego pochówku może grób zlikwidować, jeśli nie zostatał on przedłużony.

 

INTENCJE  MSZALNE

31 października - 7 listopada 2021 r.


XXXI Niedziela Zwykła – 31 październik 2021 r.

godz. 8.00           + Gertrudę i Władysława Klinikowskich oraz Renatę Tura

godz. 10.00          + Jan i Janina Badach

Poniedziałek – 1 listopada 2021 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 8.00           + Eugeniusza (21 rocz. śm.) oraz Eugenię i Krzysztofa Mierzwa

godz. 10.00          + Zofię Paluch (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

ok. godz. 11.15    + za wszystkich zmarłych

Wtorek – 2 listopada 2021 r. - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

godz.   8.30        + za wszystkich zmarłych

godz. 17.00        + Eugeniusza, Alfonsa i Jadwigę Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny

Środa – 3 listopada 2021 r.

godz. 17.00        + Stefan Kobierski (w rocz. śm.)

Czwartek – 4 listopada 2021 r. św. Karola Boromeusza, bpa, wsp.

godz. 17.00        + Henryk Folek (1 rocz. śm. – int od brata i siostry)

Piątek – 5 listopada 2021 r.

godz. 17.00        + Gabriela, Jerzego i Jana oraz zmarłych z rodziny Owsianików i Janowskich

Sobota – 6 listopada 2021 r.

godz.  9.00         dziękczynna w 4 urodziny Tymona

XXXII Niedziela Zwykła - 7 listopada 2021 r.

godz. 9.00           + Bogdana Pacholskiego (int. z ofiar od uczestników pogrzebu)

godz. 11.00        + Ewę (4 rocz. śm.) i Jana Breś oraz Annę Mazurek